Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Θετική απάντηση Υπουργού Δικαιοσύνης Σ. Χατζηγάκη για νέες Δικαστικές Φυλακές

Θετική απάντηση Υπουργού Δικαιοσύνης Σ. Χατζηγάκη για νέες Δικαστικές Φυλακές

31

 

Για τη μεταφορά των Δικαστικών Φυλακών Χίου σε νέο κτίριο συμφώνησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σωτήρης Χατζηγάκης κατόπιν επιστολής του Βουλευτή Χίου Ιωάννη Κοσμίδη, στην οποία έθετε το πρόβλημα της ακαταλληλότητας των σημερινών Καταστημάτων Κράτησης ζητώντας την χωροθέτηση και την κατασκευή σύγχρονων δικαστικών φυλακών.
Ο κ. Κοσμίδης επισημαίνει ότι η αποδοχή του αιτήματος εκ μέρους του Υπουργού Δικαιοσύνης επιτρέπει να πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη χωροθέτηση των Νέων Δικαστικών Φυλακών Χίου σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σωτήρης Χατζηγάκης σε απάντηση της από 28.11.2008 επιστολής μας, που θέταμε το πρόβλημα της ακαταλληλότητας των σημερινών φυλακών Χίου και ζητούσαμε την χωροθέτηση και κατασκευή σύγχρονων δικαστικών φυλακών, αναφέρει ότι:


«Αγαπητέ κύριε Συνάδελφε,
Σε απάντηση της από 28.11.2008 (Α.Π. οικ. 369) επιστολής σου σε ενημερώνω ότι συμφωνώ με τη διαπίστωση ότι οι σημερινές δικαστικές φυλακές Χίου είναι αρκετά παλιές και ανεπαρκείς από κάθε άποψη για την εύρυθμη λειτουργίας τους.
Το Σχέδιο Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την ανάπτυξη και των οργάνωση των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας και συγκεκριμένα το δεύτερο υποπρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επέκταση των διατηρούμενων Καταστημάτων Κράτησης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
Με δεδομένο ότι η λειτουργία Καταστημάτων Κράτησης του προγραμματικού μεγέθους των 100 κρατουμένων, όπως η υφιστάμενη φυλακή Χίου, είναι ασύμφορη, γιατί έχει σχετικά υψηλό κόστος λειτουργίας και πολύ μειωμένες έως ανύπαρκτες δυνατότητες προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης των κρατουμένων, στην προοπτική της κοινωνικής ένταξης, θεωρούμε ότι η μεταφορά των φυλακών Χίου σε νέο κτίριο είναι αναγκαία, αρκεί να προταθεί και να παραχωρηθεί από τους τοπικούς φορείς κατάλληλος χώρος».


Ο Βουλευτής Χίου Ιωάννης Κοσμίδης σχετικά με το θέμα προέβη στην παρακάτω δήλωση:
«Η αποδοχή του αιτήματος εκ μέρους του Υπουργού Δικαιοσύνης Σωτήρη Χατζηγάκη για μεταφορά των Δικαστικών Φυλακών Χίου σε νέο κτίριο, μας επιτρέπει να πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη χωροθέτηση των Νέων Δικαστικών Φυλακών Χίου σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για την ανάπτυξη και οργάνωση των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας.Από το Γραφείο Τύπου
του Βουλευτή Χίου Γιάννη Κοσμίδη