Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Γιάννης Κοσμίδης: στο Σκυλίτσειο η περιουσία με την υπογραφή του υπουργού

Γιάννης Κοσμίδης: στο Σκυλίτσειο η περιουσία με την υπογραφή του υπουργού

32

 
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
Βουλευτής Χίου – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χίος, 4 Δεκεμβρίου 2008Στην κυριότητα του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΥ» παραμένει το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, μετά από ανάκληση της απόφασης του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρη Αβραμόπουλου.
Ο Βουλευτής Χίου Ιωάννης Κοσμίδης επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικά θετική για την αξιοποίηση και την αποτελεσματική διαχείριση της περιουσίας με διαφάνεια προς όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος και του Νοσοκομείου.
Με την από 28-11-2008 με αρ. πρωτ ΔΥ8γ /ΓΠ 136765 απόφαση του, ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος ανακάλεσε την ΔΥ8γ / Γ.Π. 90756 στις 27-06-2008 Διαπιστωτική Πράξη, με την οποία διαπιστώθηκε ότι το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΥ» Γενικού Νοσοκομείου Χίου περιήλθε στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου. Συγχρόνως με την από 5-12-2008με αρ. πρωτ. ΔΥ8γ/Γ.Π οικ. 164591 απόφαση του ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος αποφασίζει ότι «το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χίου “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” παραμένει στην κυριότητα του».
Ο Βουλευτής Χίου Ιωάννης Κοσμίδης για το θέμα προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικά θετική. Εκφράζει την βούληση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της περιουσίας του «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΥ» Γενικού Νοσοκομείου. Πιστεύω ότι με την βοήθεια όλων μας, ανοίγει ο δρόμος ώστε η Διοίκηση του Νοσοκομείου να εργασθεί για την αξιοποίηση και την αποτελεσματική διαχείριση της περιουσίας με διαφάνεια προς όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος και του Νοσοκομείου».


Από το Γραφείο Τύπου
του Βουλευτή Χίου Γιάννη Κοσμίδη