Αρχική Νέα Τοπικά Αίτημα παράτασης για συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Περιφέρεια

Αίτημα παράτασης για συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Περιφέρεια

6

 Παράταση της περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών για το υπό ολοκλήρωση ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου μέχρι 30 Ιουνίου του 2009, ζητά η Περιφέρεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
     Ενημερώνοντας για το σχετικό θέμα η ΝΑ Χίου αφού τονίζει ότι η ίδια έχει ολοκληρώσει το σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων έργων της, συνηγορεί στο παραπάνω αίτημα διότι:
– θα διευκολυνθούν οι τοπικοί φορείς της Περιφέρειας για να ολοκληρώσουν και να αποπληρώσουν τα συγχρηματοδούμενα έργα του Γ’ ΚΠΣ.
– θα υπάρξει η δυνατότητα για ένταξη και άλλων έργων για χρηματοδότηση από κοινοτικού πόρους.
Μάλιστα όπως σημειώνει η ΝΑ Χίου ανάλογα έργα εκτελεί και αυτή σήμερα, έχοντας εξασφαλίσει απορρόφηση δαπανών από δικούς της πόρους.
Στο βαθμό δε, που θα εξασφαλιστεί παράταση του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου θα επιδιώξει την ένταξή τους.