Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Υπό παραίτηση Πρύτανης και Σύγκλητος που διεκδικούν χρηματοδοτήσεις

Υπό παραίτηση Πρύτανης και Σύγκλητος που διεκδικούν χρηματοδοτήσεις

3

 

Το όπλο της σύσσωμης παραίτησης χρησιμοποιεί σαν ύστατο μέσο η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διεκδικώντας αυξημένη χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου.
   Στην τελευταία συνεδρίαση της Συγκλήτου ο Πρύτανης Ανδρέας Τρούμπης αφού ενημέρωσε το Σώμα για τα ζητήματα της χρηματοδότησης του Ιδρύματος κατά τα επόμενα χρόνια και μπροστά στο οικονομικό αδιέξοδο που διαφαίνεται κατέθεσε την παραίτηση του η οποία δεν έγινε καταρχήν δεκτή από το Σώμα.
   Δηλώνουν όμως τα μέλη της Συγκλήτου έτοιμα να παραιτηθούν ακλουθώντας τον Πρύτανη, «σε περίπτωση μη αποκατάστασης της αδίκου πολιτικής που ακολουθεί κατά της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».
   Κατά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου την περασμένη Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου, ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Τρούμπης, ενημέρωσε το Σώμα για τις τρέχουσες εξελίξεις στα ζητήματα χρηματοδότησης του Ιδρύματος, κατά τα επόμενα χρόνια.
   Εκ των πραγμάτων, αν δεν υπάρξουν επαρκή κονδύλια στα ΠΕΠ Αιγαίου το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει διδακτορικά, ανάπτυξη εργαστηρίων, άσκηση φοιτητών, έρευνα εν γένει για τα επόμενα επτά χρόνια. Για το θέμα αυτό, το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει την ανάγκη κατεύθυνσης των κονδυλίων προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως στοιχείο πολιτικής της Κυβέρνησης.
  
   Άλλη γραμμή στο Β. Αιγαίο
   Ενώ όμως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δηλώνει ικανοποιημένο από το γεγονός ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προγραμματίζει τη χρηματοδότηση με 22.500.000 € για βαριές υποδομές και 4.500.000 € για εξοπλισμούς για την επόμενη τριετία, το αντίθετο συμβαίνει με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
   Όπως σημειώνεται  προγραμματίζει για τα επόμενα επτά χρόνια, ένα σύνολο βαριών υποδομών και εξοπλισμού 10.500.000 € μέγιστο, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ποσόν αυτό προκύπτει ως το 25% των 42.000.000 € που προγραμματίζει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την παιδεία, σύμφωνα με τις κεντρικές υποδείξεις του ΥΠΕΠΘ.
   Επιπρόσθετα, τονίζεται, διαπιστώνεται με έκπληξη, ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προτίθεται να διαθέσει άνω του 50% του κονδυλίου που θα αντιστοιχούσε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη δημιουργία δορυφορικών υποδομών του στη Λέσβο.
   Η Σύγκλητος, αποδεχόμενη και υποστηρίζοντας την άποψη του Πρύτανη, δήλωσε ότι δεν δέχεται προς το παρόν την παραίτηση του Πρύτανη, όμως θα τον ακολουθήσει και θα παραιτηθεί σύσσωμη, σε περίπτωση μη αποκατάστασης της αδίκου πολιτικής που ακολουθεί κατά της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
   Παράλληλα στην επιστολή που κοινοποιείται στον κ. Πρωθυπουργό, τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και τον κ. Υπουργό Παιδείας δίνεται η κατεύθυνση ώστε οι επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες (Σχολές, Τμήματα κλπ.) να εξετάσουν κάθε δυνατότητα διεκδίκησης πόρων για την ανάπτυξή τους, προς όφελος του Ιδρύματος και των τοπικών κοινωνιών.
  

 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πρυτανεία


Μυτιλήνη, 29/01/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου της 29.01.09, ο Πρύτανης του Ιδρύματος, Καθηγητής Ανδρέας Ι. Τρούμπης, ενημέρωσε το Σώμα για τις τρέχουσες εξελίξεις στα ζητήματα χρηματοδότησης του Ιδρύματος, κατά τα επόμενα χρόνια.

Ετέθη διεξοδικά το θέμα της υποχρηματοδότησης των λειτουργικών δαπανών του Πανεπιστημίου Αιγαίου – μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού –  και των υποδομών του – μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας.

Εκ των πραγμάτων, η χρηματοδότηση των υποδομών του Ιδρύματος, μέσω των σχετικών κονδυλίων για την Παιδεία, από τα Περιφερειακά Προγράμματα Βορείου και Νοτίου Αιγαίου του ΕΣΠΑ, είναι καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία και ανάπτυξη του Ιδρύματος. Σημειώνεται δε, ότι κονδύλια του ΕΣΠΑ/ΠΕΠ, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, δεν αντιμετωπίζονται μόνον ως θέμα ύψους χρηματοδότησης, αλλά και ως θέμα δυνατότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου να προχωρήσει σε πρόσκτηση υποδομών και κυρίως χρηματοδότησης της έρευνάς του, από τα κεντρικά έργα του επιχειρηματικού προγράμματος ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας. Με απλά λόγια, αν δεν υπάρξουν επαρκή κονδύλια στα ΠΕΠ Αιγαίου για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει διδακτορικά, ανάπτυξη εργαστηρίων, άσκηση φοιτητών, έρευνα εν γένει για τα επόμενα επτά χρόνια. Για το θέμα αυτό, το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει την ανάγκη κατεύθυνσης των κονδυλίων προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως στοιχείο πολιτικής της Κυβέρνησης.

Από τα μέχρι σήμερα γνωστά και δημοσίως δηλωθέντα στοιχεία, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προγραμματίζει τη χρηματοδότηση των εν γένει υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με 22.500.000 € για βαριές υποδομές και 4.500.000 € για εξοπλισμούς για την επόμενη τριετία. Αντιθέτως η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προγραμματίζει για τα επόμενα επτά χρόνια, ένα σύνολο βαριών υποδομών και εξοπλισμού 10.500.000 € μέγιστο, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ποσόν αυτό προκύπτει ως το 25% των 42.000.000 € που προγραμματίζει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την παιδεία, σύμφωνα με τις κεντρικές υποδείξεις του ΥΠΕΠΘ.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θεωρεί ανεπαρκέστατο το ύψος των κονδυλίων που απευθύνεται στις δράσεις του για την επόμενη επταετία. Μια σύγκριση με την προσπάθεια λοιπών Περιφερειών είναι απολύτως χαρακτηριστική στο ζήτημα αυτό. Επιπρόσθετα διαπιστώνεται με έκπληξη, ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προτίθεται να διαθέσει άνω του 50% του κονδυλίου που θα αντιστοιχούσε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη δημιουργία δορυφορικών υποδομών του στη Λέσβο. Σημειώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου απώλεσε κρίσιμο ποσό από τη χρηματοδότηση του Γ’ ΚΠΣ, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια πρόοδος του ιδίου έργου.

Ενόψει αυτής της δηλούμενης εξέλιξης:
1. Ο Πρύτανης  έθεσε στη διάθεση της Συγκλήτου την παραίτησή του, ως ύστατη εκφορά αγωνίας για την υποστήριξη του Ιδρύματος
2. Η Σύγκλητος, αποδεχόμενη και υποστηρίζοντας την άποψη του Πρύτανη, δηλώνει ότι δεν δέχεται προς το παρόν την παραίτηση του Πρύτανη, όμως θα τον ακολουθήσει και θα παραιτηθεί σύσσωμη, σε περίπτωση μη αποκατάστασης της αδίκου πολιτικής που ακολουθεί κατά της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
3. Οι επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες (Σχολές, Τμήματα κλπ.) θα εξετάσουν κάθε δυνατότητα διεκδίκησης πόρων για την ανάπτυξή τους, προς όφελος του Ιδρύματος και των τοπικών κοινωνιών, όπου αυτό δραστηριοποιείται.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα μεγάλο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας που τιμά την εντολή της Ελληνικής Πολιτείας και Κοινωνίας.
Ζητά από την Ελληνική Διοίκηση και Κοινωνία τον αντίστοιχο σεβασμό, στον συνεχή αγώνα του για ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο.
Ο ρόλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου σήμερα, υπερβαίνει τα στενά όρια των νησιών και επεκτείνεται στο χώρο της Μεσογείου. Ας αναλάβει η κάθε ηγεσία την ιστορική της ευθύνη.

Το παρόν κοινοποιείται στον κ. Πρωθυπουργό, τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και τον κ. Υπουργό Παιδείας.


Εκ μέρους της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Αιγαίου


Καθηγητής Ανδρέας Ι. Τρούμπης
Πρύτανης