Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Ελπίδας Τσουρή για το ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ερώτηση Ελπίδας Τσουρή για το ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

11

Ερώτηση
προς
τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών,
τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωση
και την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας


Θέμα: Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»


Η επιτυχημένη πορεία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» έχει καταγραφεί τόσο στη συνείδηση των χιλιάδων ωφελούμενων, όσο και στις τοπικές κοινωνίες, αλλά τα τελευταία χρόνια, το πρόγραμμα καρκινοβατεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ειδικότερα,  στο Νομό Χίου υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν να πληρωθούν μέχρι και οκτώ μήνες, άλλοι οι οποίοι, από την πρώτη Ιανουαρίου 2009, εργάζονται χωρίς να έχουν υπογράψει σχετική σύμβαση, και άλλοι οι οποίοι αναγκάζονται να εργάζονται με τρίμηνες συμβάσεις, υπό καθεστώς ομηρείας, αφού δεν υπάρχει σχεδιασμός για σταθερή χρηματοδότηση.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι, αφενός, ότι δεκάδες εργαζόμενοι βρίσκονται απλήρωτοι, με αβέβαιο εργασιακό μέλλον και αφετέρου, ότι το πρόγραμμα υπολειτουργεί.


Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί


Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»; Τι προτίθεται να πράξει η Κυβέρνηση για τους εργαζόμενους και τη λειτουργία του Προγράμματος στη Χίο;


16 Μαρτίου 2009
Η ερωτώσα βουλευτής


Ελπίδα Τσουρή