Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΧ τη νέα Τρίτη

Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΧ τη νέα Τρίτη

5

 Συνεδριάζει το ΔΣ της ΔΕΥΑΧ την Τρίτη 21 Απριλίου και ώρα 13.30, με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων «Προσφυγή της SYCKEM Α.Ε. στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ για το διαγωνισμό της – προμήθειας μεταφερόμενης μονάδας αφαλάτωσης για θαλασσινό νερό με αντίστροφη όσμωση δυναμικότητας 1.000ΚΥΒ./ΗΜ της ΔΕΥΑΧ, προϋπολογισμού 791.000 ευρώ.