Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Ελπ. Τσουρή για Περιουσία «Σκυλίτσειου»

Ερώτηση Ελπ. Τσουρή για Περιουσία «Σκυλίτσειου»

14

 Ελπίδα Τσουρή
Βουλευτής Νομού Χίου


Ερώτηση – Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
προς
τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Θέμα: Περιουσία «Σκυλίτσειου» Γενικού Νοσοκομείου Χίου


Το θέμα της περιουσίας του «Σκυλίτσειου» Νοσοκομείου Χίου έχει απασχολήσει έντονα, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, την τοπική κοινωνία και έχει αποτελέσει, αντικείμενο κοινοβουλευτικού ελέγχου, με προεξάρχον, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της αξιοποίησής της.
Έχει επισημανθεί η αναγκαιότητα και – με δηλώσεις του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Διοικητής του Νοσοκομείου την είχε αποδεχθεί – για τη δημιουργία ανεξάρτητου Νομικού Προσώπου, το οποίο θα έχει ως σκοπό την ορθολογική, διαφανή και τεκμηριωμένη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας.
Ο Διοικητής, μάλιστα, ανέφερε, ότι δόθηκε εντολή σε δικηγόρους να προχωρήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για τη δημιουργία Ιδρύματος Ιδιωτικού Δικαίου, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών. (Σημ. οι δηλώσεις του Διοικητή δημοσιεύτηκαν  στις 14.01.2009).
 
Η ανάγκη δημιουργίας Ιδρύματος, για τη διαχείριση της περιουσίας του νοσοκομείου είναι επιτακτική, όπως επιτακτική είναι και η ανάγκη διασφάλισης αδιάβλητων και αντικειμενικών διαδικασιών, κατά τη λειτουργία του, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο όφελος για το Νοσοκομείο και να μη δημιουργούνται ερωτηματικά, σχετικά με τη διαχείρισή της. Παρολ’ αυτά πληροφορίες αναφέρουν ότι ζητείται άμεσα από το Δ. Σ. του Νοσοκομείου η λήψη απόφασης, σχετικά με την «Έγκριση προκήρυξης διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης περιουσιακών στοιχείων προς αξιοποίηση».


Ερωτάται ο κ. Υπουργός


1.Γνωρίζει το Υπουργείο την πρόθεση της Διοίκησης του Νοσοκομείου Χίου, για τη δημιουργία Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, για τη διαχείριση της περιουσίας του; Έχουν προχωρήσει οι σχετικές διαδικασίες και αν, ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται;
2. Εφόσον επίκειται η δημιουργία ανεξάρτητου Νομικού Προσώπου, συμφωνεί το Υπουργείο με ενέργειες μακρόχρονης παραχώρησης ακινήτων της περιουσίας του Νοσοκομείου, πριν από αυτήν; Αν, ναι, ποιοι είναι οι λόγοι;
3. Στις 31.12.2006 το ταμειακό υπόλοιπο του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου ήταν  420.827 ευρώ, ενώ, στις 31.12.2008, 137.403 ευρώ. Παρακαλείσθε για την κατάθεση του σχετικού καταλόγου εσόδων – εξόδων.


13 Μαρτίου 2009
Η ερωτώσα βουλευτής


Ελπίδα Τσουρή