Αρχική Νέα Οικονομία ΕΝΑ Χίου: Πρόταση για ίδρυση μονάδας αξιοποίησης Φυσικού Μεταλικού Νερού Παγούσαινας

ΕΝΑ Χίου: Πρόταση για ίδρυση μονάδας αξιοποίησης Φυσικού Μεταλικού Νερού Παγούσαινας

146


Το καταναλισκόμενο εμφιαλωμένο νερό στην αγορά της Χίου προέρχεται αποκλειστικά από άλλες περιοχές της χώρας ή και από εισαγωγές. Η κατανάλωση του μάλιστα είναι δυσανάλογα μεγάλη, λαμβάνοντας υπόψη ότι το νερό με το οποίο υδρεύονται οι μεγάλοι αστικοί οικισμοί του νομού δεν είναι πόσιμο και ακατάλληλο ακόμη και για μαγείρεμα. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει τους κατοίκους στην προμήθεια νερού από φυσικές πηγές και στην αύξηση της κατανάλωσης εμφιαλωμένου νερού. Από την άλλη πλευρά, στη Βόρεια Χίο παραμένουν αναξιοποίητες οι πηγές της Παγούσαινας, οι οποίες θεωρούνται ότι παρέχουν ιδιαίτερα καλής ποιότητας φυσικό μεταλλικό νερό και μάλιστα σε ικανοποιητικές ποσότητες. Επιπλέον, το εμφιαλωμένο προϊόν θεωρείται προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας, με μεγάλο μέρος της αξίας του (σαν ποσοστό επί της τιμής του), να προέρχεται από τα κόστη εμφιάλωσης και μεταφοράς του στον τόπο κατανάλωσης. Η προτεινόμενη επένδυση εμφιάλωσης θα προσδίδει τοπικά αυτή την προστιθέμενη αξία (με δυνατότητα μείωσης της σε σχέση με τα εισαγόμενα προϊόντα) και θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα μεγάλο μερίδιο στην τοπική αγορά.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα, στην εμφιάλωση νερού δραστηριοποιούνται πάνω από 300 εταιρείες.Οι περισσότερες από αυτές είναι μικρές επιχειρήσεις τοπικής εμβέλειας. Οι μεγάλες μονάδες είναι λίγες και παρασκευάζουν και άλλα προϊόντα κυρίως αναψυκτικά και χυμούς. Τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς έχουν:§ Η PEPSICO 25%§ Η Ελληνική Εταιρεία Εμφιάλωσης 18%§ Τα μεταλλικά νερά Κόρπης 13 – 14%§ Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 4 – 5%Η συνολική Ελληνική παραγωγή (στοιχεία 1995) ήταν 330 εκατομμύρια λίτρα μη ανθρακούχων νερών και 15 εκατομμύρια λίτρα ανθρακούχο νερό. Οι ετήσιες εισαγωγές είναι 5 – 7 εκατομμύρια λίτρα και οι εξαγωγές περίπου 2 εκατομμύρια λίτρα.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
Η συνολική κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού στη Χίο και τα κοντινά νησιά του Βορείου Αιγαίου, με βάση την φαινόμενη κατά κεφαλή ετήσια κατανάλωση (στοιχεία 1998), εκτιμάται σε 7.000.000 λίτρα ετησίως (= 199.231 κάτοικοι Χ 35 λίτρα/ κάτοικο). Δεδομένης της καθαρά νησιωτικής φύσης της περιοχής και του τουριστικού ρεύματος που δέχεται, εκτιμάται ότι στην πραγματικότητα η κατανάλωση προσεγγίζει τα 8.000.000 λίτρα ετησίως. Ειδικότερα στη Χίο η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού αυξάνεται σταθερά λόγω της περαιτέρω μείωσης των παροχών των φυσικών πηγών αλλά και της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης. Σήμερα στο Νομό Χίου καμία επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται στην εμφιάλωση νερού.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η δραστηριότητα ανήκει στον κλάδο τροφίμων και ποτών, που γενικά σημαίνει υψηλές προδιαγραφές για την εξασφάλιση της ποιότητας και υγιεινής (HACCP) και είναι επιλέξιμη για υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο (2601/98) με επιχορήγηση 40 % και ελάχιστο ύψος επένδυσης 75.000 €.Για την υπαγωγή της δραστηριότητας στον Αναπτυξιακό Νόμο, απαιτούνται εκτός των συνήθων δικαιολογητικών και τα παρακάτω:
· Βεβαίωση καταλληλότητα νερού (μικροβιολογική ανάλυση) και ποιότητας νερού (χημική ανάλυση) από την Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
· Αναγνώριση φυσικού μεταλλικού νερού, σύμφωνα με το Π.Δ. 433/83 από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας.
· Άδεια χρήσης νερού από το Τμήμα Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Επιπλέον η δραστηριότητα είναι επιλέξιμη στα Μέτρα 7.6 και 7.9 του Άξονα 7 “Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου” του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Γεωργίας, όπου το ποσοστό της επιχορήγησης φτάνει στο 60 %, αλλά μέχρι προϋπολογισμού 440.000 €.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ
Η δημιουργία μονάδος αξιοποίησης του μεταλλικού νερού της πηγής Παγούσαινας με την κατασκευή εμφιαλωτηρίου και της διανομής του προϊόντος (εμφιαλωμένο νερό).Οι υποδομές:
§ Κατασκευή κτιρίου 350 τετραγωνικών μέτρων.
§ Προμήθεια & εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού: Ο μηχανολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει συγκρότημα υδροληψίας – μεταφοράς – κατεργασίας, συγκρότημα εμφιάλωσης, σύστημα συσκευασίας και συγκρότημα παραγωγής φιαλών ΡΕΤ.
§ Προμήθεια μεταφορικών μέσω: Περιλαμβάνεται ένα τουλάχιστον περονοφόρο όχημα και ένα τουλάχιστον φορτηγό.


 Χρονοδιάγραμμα επένδυσης:
Ο χρόνος υλοποίησης της επένδυσης εκτιμάται ότι είναι οι 12 μήνες.


Το προϊόν:
Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασίες των 0,5 και 1,5 λίτρων.


Οι πελάτες:
Η εταιρεία θα διαθέτει το προϊόν στην τοπική αγορά μέσω καταστημάτων τροφίμων, supermarket, εστιατορίων, fast food, περίπτερα κ.λ.π. Δεδομένης της ύπαρξης στο νησί του δικτύου των μεγάλων εταιρειών της κυρίως χώρας το οποίο προμηθεύει την κατανάλωση και με άλλα προϊόντα (χυμούς, αναψυκτικά κ.λ.π.), εκτιμάται ότι το μερίδιο που μπορεί να αποσπάσει η επιχείρηση θα είναι μικρό.
Απόκτηση μεριδίου που θα αντιστοιχεί σε έσοδα ικανά να καταστήσουν την επένδυση αποδοτική είναι δυνατόν να επιτευχθούν υπό τις εξής προϋποθέσεις:
§ Της απόκτησης σημαντικού μεριδίου στην περιφερειακή αγορά μέσω στρατηγικής συνεργασίας με μεγάλη εταιρεία για την εκμετάλλευση του δικτύου διανομής και,
§ Της επέκτασης και κάλυψης της αγοράς των κοντινών μεγάλων νησιών του Βορείου Αιγαίου.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
Κτιριακές εγκαταστάσεις 150.000 €
Μηχανολογικός Εξοπλισμός 470.000 €
Μεταφορά & εγκατάσταση 30.000 €
Μεταφορικά μέσα 90.000 €
ΣΥΝΟΛΟ 740.000 €

 

Προβλεπόμενες αναλώσεις νερού (Lt)


ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ


ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ


1ο


2ο


3ο


4ο


5ο


Νερό (λίτρα)


7.630,22


8.584,00


9.537,78


9.537,78


9.537,78


 


Στοιχεία παραγωγής – πωλήσεων


ΠΡΟΪΟΝΤΑ


ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ


ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ


1ο


2ο


3ο


4ο


5ο


Φιάλη 1,5 λίτρων


Τεμάχιο


1.600.000


1.800.000


2.000.000


2.000.000


2000.000


Φιάλη 0,5 λίτρων


Τεμάχιο


400.000


450.000


500.000


500.000


500.000


 


Ανάλυση προβλεπόμενου κύκλου εργασιών (euro)


ΠΡΟΪΟΝΤΑ


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ


ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ


1ο


2ο


3ο


4ο


5ο


Φιάλη 1,5 λίτρων


0,21 €


336.000


378.000


420.000


420.000


420.000


Φιάλη 0,5 λίτρων


0,12 €


48.000


54.000


60.000


60.000


60.000


ΣΥΝΟΛΟ:


384.000


432.000


480.000


480.000


480.000


 


Δείκτες αποδοτικότητας


1ο Έτος


2ο Έτος


3ο Έτος


4ο Έτος


5ο Έτος


Περιθώριο Μικτού Κέρδους


37%


40%


39%


39%


39%


Περιθώριο Καθαρού Κέρδους


-7%


2%


6%


8%


10%

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που εκπονήθηκε, του οποίου τα βασικότερα στοιχεία φαίνονται στον παραπάνω πίνακα, τα αποτελέσματα της επένδυσης κρίνονται ικανοποιητικά μετά τον τρίτο χρόνο λειτουργίας (στον πρώτο είναι αρνητικά, γεγονός αναμενόμενο λόγω του ύψους της επένδυσης, ενώ στο δεύτερο οριακά θετικά) και τα περιθώρια μικτού και καθαρού κέρδους είναι στα μέσα επίπεδα του κλάδου. Οι πωλήσεις δεν πρέπει να υπολείπονται των 2.000.000 λίτρων το χρόνο (μικρότερες ποσότητες οδηγούν την μονάδα σε αντιοικονομική λειτουργία).

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθρο… Στην άκρη, λερώνει!!!
Επόμενο άρθροΔεκατρείς προτάσεις κατέθεσε η ΕΝΑ Χίου σε υποψήφιους επενδυτές