Αρχική Green Life Διαδρομές Ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τον καταδυτικό τουρισμό

Ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τον καταδυτικό τουρισμό

11

ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τουριστικής Ανάπτυξης
και
Πολιτισμού


Θέμα: «Καταδυτικός Τουρισμός»
Οι αυτόνομες καταδύσεις αναψυχής εξελίσσονται διαρκώς σε ένα από τα πιο δημοφιλή σπορ των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με το διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό καταδύσεων PADI, ο οποίος έχει παρουσία σε 175 χώρες, κατέχοντας το 70% της παγκόσμιας καταδυτικής αγοράς, περισσότεροι από 1.000.000 άνθρωποι αποκτούν πτυχία καταδύσεων, κάθε χρόνο.
Σύμφωνα με την ομιλία του κ. ΥΦΕΝΑΝΠ Πάνου Καμμένου, κατά την ημερίδα του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Κατάδυσης στο πλαίσιο της 22ης έκθεσης ΝΑΤΕΧ 2008, η ανάπτυξη του Ελληνικού καταδυτικού τουρισμού, προσβλέπει στην προσέλκυση μεγάλου ποσοστού από τα 3.000.000 Ευρωπαίων αυτοδυτών. Επίσης, από διεθνή στατιστικά στοιχεία και μελέτες γύρω από το προφίλ των ερασιτεχνών αυτοδυτών προκύπτει ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άνθρωποι υψηλού μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου, που εκτιμούν και σέβονται το περιβάλλον και είναι διατεθειμένοι να ταξιδεύουν συχνά και επαναλαμβανόμενα ανά τον κόσμο, ώστε να απολαύσουν το εν λόγω σπορ.Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς, ότι η προοπτική ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα θα επιφέρει πολλαπλά οικονομικά και άλλα οφέλη στη χώρα. Συγκεκριμένα, όπως όλες οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, είναι μια άριστη ευκαιρία προσφοράς διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα, διευρύνοντας την υπάρχουσα τουριστική αγορά-στόχο (target market), και προσελκύοντας ένα νέο κοινό-στόχο (target group), στη δεδομένη περίπτωση ικανού να τροφοδοτήσει την εκάστοτε αγορά με νέα κεφάλαια.
Από το άλλο μέρος, η δημιουργία καταδυτικών πάρκων, προστατευμένων δηλαδή θαλάσσιων εκτάσεων, κλειστά σε κάθε άλλη δραστηριότητα εκτός των καταδύσεων αναψυχής και της επιστημονικής έρευνας, θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη και στο υποθαλάσσιο περιβάλλον, αφού δεκάδες πολυετείς επιστημονικές μελέτες και έρευνες σε περισσότερα από 80 τέτοια πάρκα ανά τον κόσμο έχουν αποδείξει τις θετικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, τόσο εντός, όσο και εκτός των ορίων των πάρκων.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα, όπως αυτή ορίζεται από το Ν.3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α’) «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες Διατάξεις», το άρθρο 10 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α’) για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση των περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.), όπως επίσης και την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.06 (ΦΕΚ 1225/Β/2006), αλλά και το ΠΔ 28/2001 (ΦΕΚ 28 Α’) περί συμμόρφωσης προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ, όπου ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών, προκύπτουν συγκεκριμένες ασάφειες και κενά.
Αρκεί να ληφθεί υπόψη πως από την 4η Φεβρουαρίου 2006, έναρξης ισχύος του σχετικού νόμου, καμία αδειοδότηση δε φαίνεται να έχει γίνει και κανένα καταδυτικό πάρκο δεν φαίνεται να έχει οριστεί μέχρι και σήμερα, γεγονός που αποδεικνύει την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων στην διαδικασία, στο σύνολο της.
Κατόπιν τούτων,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί,
1. Μέχρι σήμερα, έχουν χωροθετηθεί-επιλεγεί περιοχές για τη δημιουργία Θαλάσσιων αλλά και Καταδυτικών Πάρκων (ΠΟΑΚΠ) στη χώρα μας και αν όχι, για ποιους ακριβώς λόγους;
2. Εάν έχουν χωροθετηθεί-επιλεγεί περιοχές στην Ελληνική Επικράτεια, πόσες και ποιες είναι αυτές, και με ποια ακριβώς κριτήρια;
3. Εφόσον δεν έχουν χωροθετηθεί-επιλεγεί συγκεκριμένες περιοχές, τότε κάθε ενδιαφερόμενος φορέας, δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση στις αρμόδιες αρχές για τη δημιουργία και λειτουργία ΠΟΑΚΠ, στην περιοχή που εκείνος θα επιλέξει, σύμφωνα με τα με τα δικά του επιχειρηματικά σχέδια και κριτήρια;
4. Μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί σχετικές αιτήσεις φορέων, και αν ναι σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκονται και για ποιες περιοχές;
5. Πότε εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν τα πρώτα ΠΟΑΚΠ στη χώρας μας και σε ποιες περιοχές;
6. Έχουν εξασφαλισθεί πόροι για Εθνικά ή Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, ώστε να στηριχθούν ουσιαστικά τέτοιες πρωτοβουλίες;
7. Εφόσον ένα φορέας αδειοδοτηθεί για την δημιουργία και λειτουργία ενός ΠΟΑΚΠ, η πολιτεία, θα είναι σε θέση να διασφαλίσει την προστασία της περιοχής, δηλαδή του φυσικού υποθαλάσσιου πλούτου, πανίδα και τη χλωρίδα, αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά, και αν ναι, βάσει ποιου νομοθετικού πλαισίου;


                                                             Οι Ερωτώντες βουλευτές
Άντζελα Γκερέκου
Σπύρος Κουβέλης
Ελπίδα Τσουρή
Μαρία Δαμανάκη