Αρχική Νέα Τοπικά Ν.Α.Χίου: Συρρίκνωση των πόρων η κατάργηση των τελών αδείας

Ν.Α.Χίου: Συρρίκνωση των πόρων η κατάργηση των τελών αδείας

9

       
         
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΧΙΟΥ
             
                   Χίος, 8 Απριλίου 2009
      Αριθ. Πρωτ.
     
      Προς
κ. Ι. Παπαθανασίου
Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών


κ. Π. Παυλόπουλο
Υπουργό Εσωτερικών


Κοινοποίηση
1. Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας
2. κ.κ. Νομάρχες της χώρας
3. Γραφείο κ. Νομάρχη
4. Τοπικά Μ.Μ.Ε.Αξιότιμοι κ.κ.  Υπουργοί
Συρρίκνωση των πόρων όλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας θα έχει ως συνέπεια ενδεχόμενη ψήφιση του Σχεδίου Νόμου που έφερε στη Βουλή η Κυβέρνηση και, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει την κατάργηση των τελών αδείας και μεταβίβασης αυτοκινήτων.
Το συγκεκριμένο έσοδο αντιπροσωπεύει σημαντικό πόρο για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και κατά πάγια πρακτική επενδυόταν, μέσω της υλοποίησης έργων, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση και, προκειμένου να φανεί αρεστή στους εμπόρους αυτοκινήτων, η Κυβέρνηση στερεί τις τοπικές κοινωνίες από έσοδα που θα σήμαιναν συγκεκριμένα έργα σε τοπικό επίπεδο.
Σε μια εποχή μάλιστα που ζητούμενη είναι η τόνωση και ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, ειδικά της περιφέρειας, η συρρίκνωση των εσόδων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, είναι βέβαιο ότι θα έχει ευρύτερες αρνητικές επιπτώσεις.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της και δηλώνει ότι θα αντιδράσει δυναμικά σε συντονισμό με την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας.