Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ε.Ε.: Ε. ΤΖΑΜΠΑΖΗ (ΠΑΣΟΚ) – Ενταξιακές πολιτικές για τα ΑμεΑ

Ε.Ε.: Ε. ΤΖΑΜΠΑΖΗ (ΠΑΣΟΚ) – Ενταξιακές πολιτικές για τα ΑμεΑ

15

 Σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συμμετείχε ως ομιλήτρια η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη, τη Δευτέρα 6 Απριλίου.

Στην ομιλία της η κ. Τζαμπάζη ανέλυσε πτυχές που αφορούν στην ενεργό ένταξη των ατόμων με αναπηρία, όπως και στους τρόπους με τους οποίους είναι η δυνατή η εθελοντική δραστηριοποίηση του καθενός για την πρόληψη, την προσφορά αλληλεγγύης, τη ψυχολογική στήριξη, την αρτιότερη εκπαίδευση και κατάρτιση και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ.
Αναφερόμενη στην προσωπική της εμπειρία με την αναπηρία, παράλληλα με την ενεργή οικογενειακή, επαγγελματική και κοινωνική ζωή, τη συμμετοχή της στο κίνημα της αναπηρίας και τη θητεία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι η ισότητα των ευκαιριών είναι ένας πραγματοποιήσιμος στόχος, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση, η συνεχής προσπάθεια και η κατάλληλη στήριξη.Συνεχίζοντας, δήλωσε «Ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο Γ. Παπανδρέου, έδειξε έμπρακτα την πολιτική του βούληση να θέσει τις γυναίκες όπως επίσης και τα άτομα με αναπηρία στο προσκήνιο της πολιτικής. Οι θέσεις που το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στήριξε με συνέπεια σήμερα προάγονται, φέρνοντας μας πιο κοντά στη διαμόρφωση κοινωνιών με ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά».
Σε σχέση με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική και οικονομική ζωή, η κ. Τζαμπάζη έκανε λόγο για τη νέα Οδηγία για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, τον Κανονισμό για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, την Οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση, την Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων Επικοινωνίας, και τους Κανονισμούς για τα δικαιώματα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς και των αναπήρων που ταξιδεύουν με διεθνείς σιδηροδρόμους.
Όπως τονίσθηκε, «Φτιάχνοντας το «πάζλ» των νομικών εξελίξεων και των σύγχρονων αντιλήψεων για τα ζητήματα αναπηρίας, συνειδητοποιούμε ότι το έδαφος είναι προετοιμασμένο. Αυτό που οφείλουμε να θυμόμαστε είναι ότι τις νέες πολιτικές θα πρέπει να τις συν-διαμορφώνουμε και να τις υλοποιούμε όλοι μας. Αυτό που στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. ονομάζουμε και εφαρμόζουμε, τη «συμμετοχική δημοκρατία». Και σε αυτό το σημείο υπεισέρχεται ο εθελοντισμός».
Δίνοντας έμφαση σε στατιστικές που αποδεικνύουν τη διάδοση και τα οφέλη που προκύπτουν από εθελοντικές δράσεις, η Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε σε παραδείγματα προσωπικής και συλλογικής δραστηριοποίησης. Μια ιδέα που αναπτύχθηκε είναι η εφαρμογή από το «Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής» της Παιδαγωγικής Σχολής, καινοτόμων πρακτικών που βασίζονται στον εθελοντισμό για τη διευκόλυνση της ένταξης φοιτητών με αναπηρία που συναντούν εμπόδια στην εκπαιδευτική ζωή στο πανεπιστήμιο. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την παραγωγή διακρατικών σχεδίων και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, όπως για παράδειγμα μέσω του προγράμματος ERASMUS.
Με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών για την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμβολή στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, η κ. Τζαμπάζη παρότρυνε τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν με τους μαθητές τους σε εθελοντικές εργασίες για δενδροφυτεύσεις, ανακύκλωση, καθαρισμό των ακτών κτλ, διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία. Στο σημείο αυτό, η Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε σε πηγές πληροφόρησης, όπου μπορεί κανείς να αναζητήσει ενημέρωση, απλοποιημένα κείμενα, παιχνίδια και οδηγούς σχετικά με το περιβάλλον, ενημέρωση η οποία μπορεί να αφομοιωθεί από τους μαθητές με απλό και διασκεδαστικό τρόπο.
Στο τέλος της εκδήλωσης η κ. Τζαμπάζη δήλωσε «Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές τάσεις μας δείχνουν τον δρόμο. Είναι εξίσου σημαντικό η παρουσία και η δράση μας να είναι συνεχείς, να έχουν οργάνωση, συντονισμό, διάρκεια και ξεκάθαρους στόχους. Για να έχουμε σαφή αποτελέσματα. Κοινός μας στόχος είναι να έχουμε πολίτες κοινωνούς και συμμέτοχους σε όλα τα δρώμενα. Αποφασίζουμε και σχεδιάζουμε κεντρικά, αλλά τίποτε δε μπορεί να κερδηθεί οριστικά αν δεν φροντίζουμε να ενεργοποιείται ο καθένας από εμάς».