Αρχική Νέα Τοπικά Αποζημιώσεις σε επιβάτες λόγω καθυστερήσεων… πλοίων

Αποζημιώσεις σε επιβάτες λόγω καθυστερήσεων… πλοίων

4

  Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι επιχειρήσεις θαλάσσιων μεταφορών θα πρέπει να αποζημιώνουν τους επιβάτες σε περιπτώσεις καθυστερήσεων.
Η ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών πλοίων αποτελεί το αντικείμενο κανονισμού που θα έρθει προς ψήφιση την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, ταυτόχρονα με ανάλογο κανονισμό για τα δικαιώματα επιβατών σε λεωφορεία και πούλμαν. Η καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστερήσεων, ακυρώσεων, ατυχήματος ή θανάτου, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και η βελτίωση της εξέτασης των παραπόνων των επιβατών, αποτελούν ζητήματα θεμελιώδους σημασίας για τους ευρωβουλευτές.


Κατά την εξέταση των κανονισμών από την Επιτροπή Μεταφορών, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις θαλάσσιων μεταφορών θα πρέπει να ενημερώνουν και, κυρίως, να αποζημιώνουν τους επιβάτες στις παρακάτω περιπτώσεις:


– καθυστέρηση μεταξύ 1 και 2 ωρών (αποζημίωση ύψους 25% της τιμής του εισιτήριου),


– καθυστέρηση 2 ωρών και πλέον (αποζημίωση ύψους 50% της τιμής του εισιτηρίου),


– ακύρωση του ταξιδίου χωρίς προσφορά εναλλακτικού τρόπου μεταφοράς εντός λογικού πλαισίου (100% της τιμής του εισιτηρίου).


Με στόχο την προστασία μικρών μεταφορικών επιχειρήσεων, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν οι μεταφορικές επιχειρήσεις να μην υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημίωση, όταν το δυστύχημα οφείλεται σε συνθήκες πέραν του ελέγχου τους.


Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «το παρόν άρθρο δεν ισχύει στις περιπτώσεις που η καθυστέρηση ή η ματαίωση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του μεταφορέα, αλλά σε εξαιρετικές συνθήκες, που εμποδίζουν την εκτέλεση του δρομολογίου, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί ακόμη και αν είχε ληφθεί κάθε εύλογο μέτρο».


Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, οι κανόνες για αποζημίωση δεν θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στις θαλάσσιες μεταφορές σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως οι ακραίες παλιρροϊκές καταστάσεις, οι θυελλώδεις άνεμοι και ο σχηματισμός πάγου.


Τροπολογίες


Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα προαναφερόμενα όρια των αποζημιώσεων έχουν κατατεθεί και τροπολογίες με τις οποίες ζητείται επιμήκυνση των ορίων αυτών.


Ειδικότερα, η τροπολογία αναφέρει ότι, όταν, λόγω δικής του υπαιτιότητας, ο μεταφορέας αναμένει καθυστέρηση άνω των 180 λεπτών (120 λεπτά στο κείμενο της Επιτροπής) από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης ενός ναυτιλιακού δρομολογίου, ο επιβάτης δικαιούται αμέσως:


α) 25% της καθαρής τιμής του εισιτηρίου για καθυστέρηση 120 έως 179 λεπτών.


β) 50% της τιμής του εισιτηρίου για καθυστέρηση 180 λεπτών και άνω.


Στην αιτιολογική πρόταση της τροπολογίας αναφέρεται ότι τα χρονικά όρια για τις καθυστερήσεις είναι εξαιρετικά σύντομα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός αρχιπελάγους, όπως το Αιγαίο, όπου τα πλοία μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες που καλύπτουν 5-6 νησιά σε ένα ενιαίο δρομολόγιο, η προθεσμία της μίας ώρας είναι δυσανάλογα μικρή. Οι αντίστοιχες διατάξεις για τις εναέριες μεταφορές αναφέρονται σε καθυστέρηση «άνω των 2 ωρών». Η πρόταση της Επιτροπής μπορεί πράγματι να αντικατοπτρίζει τα συνήθη δρομολόγια στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά σίγουρα όχι τις συνθήκες θαλάσσιας μεταφοράς στη Μεσόγειο.


Επιβάτες με αναπηρίες


Η επιβίβαση επιβατών με περιορισμένη κινητικότητα στα πλοία, τα λεωφορεία και τα πούλμαν δεν θα απαγορεύεται, εκτός εάν θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά τους. Σε κάθε περίπτωση, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν η αναπηρία ενός επιβάτη να μη θεωρείται ως λόγος για την απαγόρευση της επιβίβασής του.


Στα λιμάνια, οι επιβάτες με αναπηρία θα δικαιούνται βοήθειας χωρίς χρέωση, υπό την προϋπόθεση ότι οι πάροχοι υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών θα ενημερώνονται κατά την αγορά του εισιτηρίου ή τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το ταξίδι. Το δε προσωπικό της επιχείρησης θα πρέπει να λάβει κατάλληλη ενημέρωση, ώστε να μπορεί να παρέχει την προαναφερθείσα βοήθεια. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν στους επιβάτες γραπτή επιβεβαίωση της βοήθειας που πρόκειται να τους παράσχουν.


Σε ό,τι αφορά ταξίδια με λεωφορεία και πούλμαν, όταν μια διαδρομή ακυρώνεται ή καθυστερεί για περισσότερες από δύο ώρες, η μεταφορική επιχείρηση θα πρέπει να προσφέρει στους επιβάτες ένα εναλλακτικό μέσο μεταφοράς. Επίσης, αν επιβάτης πούλμαν τραυματιστεί ή θανατωθεί ως αποτέλεσμα τροχαίου δυστυχήματος, η μεταφορική επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλει χωρίς καθυστέρηση μια προκαταβολή της αποζημίωσης αναλογική προς το βαθμό της υποσθείσας βλάβης, τόνισε η Επιτροπή Μεταφορών. Σε περίπτωση θανάτου, η προκαταβολή δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από 21.000 ευρώ. Τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν ακόμη ο σχετικός κανονισμός να καλύπτει τις εθνικές και διεθνείς μεταφορές.


ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Τρίτη, 21 Απριλίου 2009