Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Επανεξέταση οδηγίας για θαλάσσια ρύπανση

Επανεξέταση οδηγίας για θαλάσσια ρύπανση

26


“ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ να αξιολογηθεί η εμβέλεια της προτεινόμενης Οδηγίας, είναι εξαιρετικά επείγον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο των σχετικών εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών της Ε.Ε. με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης”.
Αυτό επισημαίνεται σε γνωμοδότηση της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) που υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία (94 ψήφοι υπέρ και 5 κατά), η οποία αναφέρεται στο σχέδιο Κοινοτικής Οδηγίας για τις ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία.
Στη γνωμοδότηση στην οποία αναφέρεται ότι “Αναγνωρίζοντας την ανάγκη καταπολέμησης του περιβαλλοντικού εγκλήματος, η ΕΟΚΕ στηρίζει τον κύριο στόχο της πρότασης που είναι να διασφαλισθεί ότι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει προκαλέσει ή συνέβαλε στην πρόκληση περιστατικού ρύπανσης εσκεμμένα ή, λόγω βαρείας αμέλειας, θα πρέπει να υφίσταται τις κατάλληλες κυρώσεις”, επισημαίνεται όμως χαρακτηριστικά πως:
καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τα ακόλουθα ζητήματα:
– τον όρο “βαρεία αμέλεια” με σκοπό τόσο την υιοθέτηση περισσότερο κατάλληλου όρου όσο και τη διασφάλιση ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη,
– και το κατά πόσον είναι σκόπιμο να εισαχθεί η ρύπανση λόγω ατυχήματος, στην εμβέλεια της Οδηγίας.


Επίσης στη γνωμοδότηση της οποίας εισηγητές ήταν ο πορτογάλος κ. E. Chagas της ομάδας εργαζομένων και η δρ. Άννα Μπρεδήμα Σαββοπούλου εκπρόσωπος της ομάδας εργοδοτών, με εμπειρογνώμονα τον κ. Γιάννη Πανόπουλο, αναφέρεται ότι “για λόγους νομικής σαφήνειας, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προτείνει να εξασφαλισθεί ρητώς στις διατάξεις της Οδηγίας, ότι η επιβολή ποινής δεν συγχέεται με την αποζημίωση για να μην προκύψουν νομικές έριδες που θα αναστατώσουν το διεθνές καθεστώς αστικής ευθύνης”, ενώ όσον αφορά τη διάταξη της Οδηγίας ότι “τα πρόστιμα δεν είναι ασφαλίσιμα”, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι “δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να διαγραφεί.


Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ εσκεμμένης και ατυχηματικής ρύπανσης”, και προσθέτει “Στην περίπτωση εσκεμμένης ρύπανσης, τα πρόστιμα δεν είναι ασφαλίσιμα λόγω των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Σε περίπτωση ατυχηματικής ρύπανσης, τα πρόστιμα θα πρέπει να είναι ασφαλίσιμα”.


Με την υιοθετηθείσα γνωμοδότηση ζητείται επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με την μεταχείριση και την προστασία των πλοιάρχων και των ναυτικών που εμπλέκονται σε περιστατικά ρύπανσης, διότι υφίσταται κίνδυνος δυσανάλογης δίωξης εις βάρος των πλοιάρχων και ναυτικών, δεδομένου ότι βρίσκονται σε ευάλωτη θέση και συχνά αποτελούν τα μόνα πρόσωπα που συνδέονται με το πλοίο και είναι παρόντα στη σχετική σφαίρα δικαιοδοσίας.


ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ


 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθρο… Στην άκρη, λερώνει!!!
Επόμενο άρθροΔεκατρείς προτάσεις κατέθεσε η ΕΝΑ Χίου σε υποψήφιους επενδυτές