Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ε.Ε.- Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου: Η ΕΕ ενισχύει την έρευνα για αειφόρο ανάπτυξη των...

Ε.Ε.- Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου: Η ΕΕ ενισχύει την έρευνα για αειφόρο ανάπτυξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων

8

 Απάντηση της Ευρ. Επιτροπής στην ευρωβουλευτή της Ν.Δ., Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου


Η θαλάσσια επιστήμη, η τεχνολογία και η έρευνα είναι στοιχεία καίριας σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων και συμβάλλουν στη διεύρυνση του πεδίου των ναυτιλιακών σπουδών και στην αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων που συνδέονται με τα θαλάσσια επαγγέλματα.
Η αδιαμφισβήτητη αυτή διαπίστωση οδήγησε την ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μ.Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, σε υποβολή ερώτησης προς την Ευρ.Επιτροπή σχετικά με τις δράσεις που προτίθεται να αναλάβει ώστε να προωθηθεί η έρευνα στον τομέα αυτό και να δοθούν στους ευρωπαίους περισσότερες και ευρύτερες προοπτικές για σταδιοδρομία σε συναφείς προς τη θάλασσα διατομεακές δράσεις.


Στην απάντησή του στην Ολομέλεια του Ευρ. Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Επίτροπος, J.Poto?nik, αρμόδιος για θέματα Επιστήμης και Έρευνας, ανέφερε ότι η Ευρ. Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι η θαλάσσια επιστήμη και τεχνολογία αποτελούν οριζόντιο τομέα προτεραιότητας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση (Σεπτέμβριος 2008) της Ανακοίνωσης για τη Στρατηγική της ΕΕ για τη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα.


Η Στρατηγική στοχεύει στην ενίσχυση των θεματικών προτεραιοτήτων προκειμένου να αντιμετωπίσει περίπλοκα προβλήματα που συνδέονται με τη θάλασσα, να ενισχυθούν οι ερευνητικές προσπάθειες των κρατών μελών, να χρηματοδοτηθεί η έρευνα για την υποδομή και να εισαχθεί μια νέα διακυβέρνηση για την ερευνητική κοινότητα, ιδίως μέσω της συνεργασίας των επιχειρηματικών κλάδων  της θάλασσας με την έρευνα.


Ενέργειες εφαρμόζονται ήδη στα πλαίσια της Στρατηγικής: προετοιμασία προτάσεων, οι οποίες θα κατατεθούν άμεσα προκειμένου να διευθετήσουν υπάρχοντα προβλήματα από κοινού, αναβάθμιση των ερευνητικών προσπαθειών (άρ.169 της Συνθήκης), αντικατάσταση των πολυάριθμων θαλάσσιων δικτύων από ένα, νέοι τρόποι χρηματοδότησης των θαλάσσιων υποδομών -ιδίως μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων-, ενώ δύο νέα έργα θα ενισχυθούν οικονομικά για την καλύτερη συνεργασία των ερευνητών με τα σχετικά επαγγέλματα.
Το πρόγραμμα έρευνας μπορεί να συμπεριλάβει τις χώρες που συνδέονται με ερευνητικές συμφωνίες με την ΕΕ, τις γειτονικές χώρες και ιδιαίτερα χώρες της μεσογειακής περιφέρειας στα πλαίσια της Ευρωμεσογειακής συνεργασίας.


Απαντώντας στον προβληματισμό της Μ.Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου για το κατά πόσο η οικονομική κρίση θα επηρεάσει αρνητικά τους στόχους της θαλάσσιας έρευνας, ο Επίτροπος τόνισε ότι στα πλαίσια του προγράμματος ανάκαμψης από την οικονομική κρίση έχει προταθεί στα κράτη μέλη και στον ιδιωτικό τομέα η αύξηση των προσχεδιασμένων  “έξυπνων” επενδύσεων στην ανάπτυξη και την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης στο θαλάσσιο χώρο.