Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Καθυστερούν τα προγράμματα ενίσχυσης των τρίτεκνων- Ερώτηση Ελπ. Τσουρή

Καθυστερούν τα προγράμματα ενίσχυσης των τρίτεκνων- Ερώτηση Ελπ. Τσουρή

7

Τους λόγους για τους οποίους έχει καθυστερήσει η ενίσχυση επιχειρηματικότητας των πολυτέκνων μέσα από το πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ζητά να μάθει η βουλευτής Ελπίδα Τσουρή.
     Μόνο στη Χίο 15 νέες επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια περιμένουν από το 2008 την καταβολή των χρημάτων από το πρόγραμμα αλλά τίποτα!
     Σε ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομίας- Οικονομικών και Ανάπτυξης επισημαίνει ότι «στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, το μέτρο 2.8 απευθυνόταν σε γονείς τριών τέκνων και άνω, οι οποίοι θα δημιουργούσαν επιχειρήσεις και θα ενισχύονταν με το 55% της συνολικής δαπάνης. Η ημερομηνία λήξης της υποβολής συμμετοχής στο πρόγραμμα ήταν η 18η Μαΐου 2007.
     Έκτοτε, πραγματοποιήθηκαν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στις επιχειρήσεις, οι οποίες στη Χίο ξεπερνούν τις δεκαπέντε και από το Δεκέμβριο του 2008 οι δικαιούχοι αναμένουν την καταβολή των χρημάτων που δικαιούνται για τις επιχειρήσεις που δημιούργησαν.
     Στις αλλεπάλληλες οχλήσεις των δικαιούχων προς τους αρμόδιους φορείς εισπράττουν παντελή άγνοια και έλλειψη πληροφόρησης», σημειώνει η κα Τσουρή και ρωτά τους δύο υπουργούς:.
     «- Για ποιους λόγους έχει καθυστερήσει στους δικαιούχους του προγράμματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γονέων τριών τέκνων και άνω,  η καταβολή των ποσών που τους έχουν εγκριθεί;
– Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των ποσών που τους οφείλονται;».