Αρχική Νέα Τοπικά Παρουσίαση νομαρχιακού έργου για τα 2 χρόνια Ν.Α. Λαμπρινούδη

Παρουσίαση νομαρχιακού έργου για τα 2 χρόνια Ν.Α. Λαμπρινούδη

8

 Την ημέρα της πανελλαδικής κινητοποίησης των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων επέλεξε η νομαρχιακή αρχή να παρουσιάσει το έργο της τελευταίας διετίας και παράλληλα τις προτάσεις της για τη νέα προγραμματική περίοδο.
«Με τη σημερινή εκδήλωση αποδεικνύουμε στην πράξη πόσο σημαντικό μπορεί να είναι το έργο που πραγματοποιούν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έργο για τον πολίτη και τις τοπικές κοινωνίες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Νομάρχης Πολύδωρος Λαμπρινούδης.
«Με το συμβολικό κλείσιμο των νομαρχιών σε όλη τη χώρα διεκδικούμε την αύξηση των διαθέσιμων πόρων, την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, την ενεργό στήριξη της Πολιτείας στο έργο της αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού» σημείωσε ο κ. Λαμπρινούδης.
Συνεχίζοντας ανέφερε ότι το έργο της Νομαρχίας αναπτύχθηκε σε όλους τους τομείς και συγκεκριμένα στο υδρευτικό (άλλωστε και η (αερο)φωτογραφία της πρόσκλησης ήταν από το φράγμα Κατράρη), συγκοινωνίες, πολιτισμός και περιβάλλον.
«Κριτήριο μας, τόνισε ο κ. Λαμπρινούδης, ήταν και παραμένει η εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη, η κάλυψη των απαιτήσεων και των προϋποθέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Χίου».
Μάλιστα όπως είπε η Χίος έχει κάνει πολλά και σημαντικά βήματα τα χρόνια που πέρασαν», χαρακτηρίζοντας ως σημείο κλειδί που αφορά την τρέχουσα -πλέον- προγραμματική περίοδο.
Παρουσιάζοντας την πρόταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ο Π. Λαμπρινούδης σημείωσε ότι «η διαμόρφωση της πρότασης αυτής είναι αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης και εξαντλητικού διαλόγου με τη συμμετοχή δεκάδων τοπικών φορέων και συμπολιτών μας», ενώ έχει την έγκριση του Νομαρχιακού Συμβουλίου.
Ο Νομάρχης έκλεισε το χαιρετισμό του ευχαριστώντας όπως είπε «όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση των έργων: τους βουλευτές του νομού, το σύνολο των νομαρχιακών συμβούλων και των παρατάξεων που συμμετέχουν στο νομαρχιακό συμβούλιο τους συναδέλφους της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού , τους συνεργάτες των υπηρεσιών της ΝΑ Χίου και το σύνολο των τοπικών φορέων».

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, 30/4/2009