Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ: Εκλογείς που δεν θα ψηφίσουν στις 7/6/2009

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ: Εκλογείς που δεν θα ψηφίσουν στις 7/6/2009

8

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Εκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 17809/ 24-03-2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών:
1. Όπως είναι γνωστό, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις Ευρωεκλογές είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51 του Συντάγματος (σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 1, εδάφιο β’ του άρθρου 1 του Ν. 1180/1981 «περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινωοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλω τινών διατάξεων» και της παρ. 2 του άρθρου 6 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ. 96/2007 ΦΕΚ 116 Α). Συνεπώς, όλοι οι εκλογείς υποχρεούνται την 7η Ιουνίου 2009 να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2. Από την ανωτέρω υποχρέωση, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 117 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ. 96/2007), εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων:
α) όσοι έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους
β) όσοι θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.
Οι εκλογείς της α’ περίπτωσης, δεν υποχρεούνται να προβούν σε καμία ενέργεια, αν δεν ψηφίσουν.
3. Επίσης, θα υπάρξουν εκλογείς που για διάφορους εξαιρετικούς λόγους δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται:
α) Υπάλληλοι του δημοσίου για τους οποίους σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν στον στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.
β) Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κλπ. στους οποίους επίσης, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν θα υπάρξει δυνατότητα χορήγησης άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.
γ) Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.


Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Χίου