Αρχική Νέα Τοπικά Εφαρμογή νυχτερινού τιμολογίου στη ΔΕΗ

Εφαρμογή νυχτερινού τιμολογίου στη ΔΕΗ

5

Ξκίνησε από την 1η Μαϊου το νέο ωράριο για τη χρήση του μειωμένου (νυχτερινού) οικιακού τιμολογίου από τη ΔΕΗ.
Το νυχτερινό θα ισχύσει έως την 31η Οκτωβρίου 2009, για τις ώρες 23:00 έως 07:00 της επόμενης μέρας.