Αρχική Νέα Τοπικά Πιστοποίηση για ΕΣΠΑ εξετάζει το Νοσοκομείο

Πιστοποίηση για ΕΣΠΑ εξετάζει το Νοσοκομείο

10

 Το Δ.Σ. του Σκυλίτσειου πήρε απόφαση να προχωρήσει τη διαδικασία για να αποκτήσει διαχειριστική επάρκεια. Έτσι θα αναθέσει σε εταιρεία να κάνει τη σχετική μελέτη και στη συνέχεια να υποβάλει το φάκελο στο αρμόδιο γραφείο της Περιφέρειας ώστε να προχωρήσει η διαδικασία πιστοποίησης.
   Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στο Νοσοκομείο να προχωρά μόνο του μελέτες ή έργα- προμήθειες που το αφορούν και να μη ζητά να το πράξει άλλος φορέας για λογαριασμό του.
  

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 5/5/2009