Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Γιάννης Κοσμίδης: Πρόταση τροπολογίας υπέρ ασφαλισμένων

Γιάννης Κοσμίδης: Πρόταση τροπολογίας υπέρ ασφαλισμένων

8

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χίος, 4 Μαΐου 2009


     

Ο Βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε τροπολογία για την τροποποίηση του άρθρου 30 του ΠΔ 258/05 (ΦΕΚ -316 Α΄/ 28-12-2005) στο «Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)», σχετικά με τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) που ενώ έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης, δεν δικαιούνται να εισπράξουν τη σύνταξή τους γιατί οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές και πρέπει πρώτα  να ρυθμιστεί η τακτοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών προς όφελος των οικονομικών του Ταμείου και των ίδιων των ασφαλισμένων. Αυτά υποστήριξε ο Βουλευτής Χίου Ιωάννης Κοσμίδης στη συζήτηση για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Αναδιοργάνωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις».
 Συγκεκριμένα ο κ. Κοσμίδης με την παραπάνω τροπολογία πρότεινε να θεσμοθετηθεί ρύθμιση για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλουν οι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα αλλά δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί εξ αιτίας αυτών των οφειλών. Προτείνεται επίσης να ρυθμιστεί το θέμα της ημερομηνίας έναρξης καταβολής της σύνταξης των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.
 Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροπολογία ρυθμίζονται:
Α. Η αλλαγή του εδαφίου α), της παραγράφου 1, του άρθρου 30 του ΠΔ 258/05, με την οποία θα ορίζεται ότι : το δικαίωμα για σύνταξη αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα από εκείνον, μέσα στον οποίο υποβλήθηκε για πρώτη φορά η αίτηση για απονομή της σύνταξης, ανεξαρτήτως εάν υπάρχουν ή όχι οφειλές του ασφαλισμένου. Η ρύθμιση αυτή προτείνεται να ισχύει αναδρομικά και για ασφαλισμένους που είχαν υποβάλει αιτήσεις πριν από την ψήφιση της προτεινόμενης διάταξης.
Β. Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές ασφαλιστικών εισφορών του ασφαλισμένου (για σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους, να υποβάλλουν, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, αίτηση για τη ρύθμιση των χρεών τους. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαίωμα σύνταξης θα αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Για το διακανονισμό των οφειλών θα γίνεται συμψηφισμός του ποσού που δικαιούται ο ασφαλισμένος (ή ο δικαιούχος για σύνταξη θανάτου) ως σύνταξη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, με το ποσό που οφείλει ο ασφαλισμένος για ασφαλιστικές εισφορές. Το υπόλοιπο που θα απομείνει ως οφειλή θα παρακρατείται από τη σύνταξη κατανεμημένο άτοκα και χωρίς προσαυξήσεις σε 48 μηνιαίες δόσεις.


Από το Γραφείο Τύπου
του Βουλευτή Χίου Γιάννη Κοσμίδη