Αρχική Νέα Τοπικά Χρηματοδοτήσεις από Περιφέρεια: 1,5 εκ. ΕΥΡΩ για μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι»

Χρηματοδοτήσεις από Περιφέρεια: 1,5 εκ. ΕΥΡΩ για μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι»

8

  Πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για παλιές και νέες μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι» στους ΟΤΑ του νομού μας ενέκρινε ο Γενικός Γραμματέας Βορείου Αιγαίου Γιάννης Λέκκκας, συνολικού προϋπολογισμού 1.497.952,76 ΕΥΡΩ και συγκεκριμένα:
1. Επιχορήγηση σε Αναπτυξιακή Δήμου Καμποχώρων για δημιουργία μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι» αλλά και συνέχισης παλιάς, πρ. 50.559,86 ΕΥΡΩ.
2.  Επιχορήγηση ΕΤΑΧ για δημιουργία μονάδων «Βοήθεια στο Σπίτι» σε:
α. Δήμο Ιωνίας: 45.421,40
β. Δήμο Οινουσσών: 44.746,86
γ. Δήμο Ψαρών: 48.448,85
3. Επιχορήγηση Αναπτυξιακής Δήμου Χίου για:
α. μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι»: 9.000
β. Κέντρο Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ): 24.000
4. Επιχορήγηση Προμηθευτικής για μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι» σε:
α. Καρυές, Αυγώνυμα, Ανάβατος και Σιδηρούντα:  23.575,00
β. Λαγκάδα, Συκιάδα πρ. 23.625,00
γ. Βροντάδο: 23.413
5. Επιχορήγηση ΕΝΑ Χίου για μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι» σε:
α. Μαστιχοχώρια: 25.000
          β. Αγιο Μηνά: 26.900
6. Επιχορήγηση Αναπτυξιακής Δ. Αμανής για «Βοήθεια στο Σπίτι»: α. Βολισσός: 7.966,04
β. Κουρούνια: 7.966,04