Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση ΝΕ, 12/5/09, ημερήσια διάταξη

Συνεδρίαση ΝΕ, 12/5/09, ημερήσια διάταξη

5

 Στις 12/05/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 θα συγκληθεί η Νομαρχιακή Επιτροπή Β’ και θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Νομ. Συμβουλίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Έγκριση μελέτης, τ,δ, και δημοπράτησης του έργου : «Έργα διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων Βόρειας και Κεντρικής Χίου».
2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης  Σ.Σ. χου έργου : «Τεχνικός σύμβουλος κατασκευής ανασχετικού φράγματος στη θέση Σαραπιό».
3. Διακοπή μίσθωσης γραφείων Α’θμιας Εκπ/σης.
4. Έγκριση διακήρυξης για μίσθωση κτιρίου προς στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Χίου.
5. Έγκριση διακήρυξης για μίσθωση κτιρίου προς στέγαση του 110ϋ Νηπιαγωγείου Χίου.


  Ο φάκελος με τα θέματα  είναι στο γραφείο της Ν.Ε και είναι στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία που θα  ζητήσετε.


          Η Πρόεδρος της Νομ. Επιτροπής Β΄Ν.Α.Χίου      Π.Βελαλή-Κακούλα  
                       Αντινομάρχης