Αρχική Νέα Τοπικά Ολοκληρώθηκε η συμφωνία για τη Hellenic Seaways

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία για τη Hellenic Seaways

4

 Εκλεισε χθες (σ.σ. 12/5) η συμφωνία εξαγοράς των μετοχών της Hellenic Seaways από την ΑΝΕΚ και σήμερα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος δεν επέτρεψε την ανακοίνωσή της χθες ενώ κάποιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ίσως αυτό δεν καταστεί δυνατό ούτε και σήμερα.


Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες η εξαγορά από την ΑΝΕΚ, των μετοχών της Hellenic Seaways που κατέχει η Minoan Lines έγινε δυνατή έπειτα από διευκολύνσεις χρηματοδοτικής φύσεως που παρείχε ο όμιλος Grimaldi με τη συνδρομή των τραπεζών Πειραιώς και Credit Swiss.


Ουσιαστικά ο όμιλος Grimaldi και η ΑΝΕΚ συμφώνησαν να δώσει ο πρώτος τις μετοχές σε μία προσυμφωνημένη τιμή και η αποπληρωμή να γίνει σε βάθος χρόνου με τραπεζική εγγύηση (deferred payment).


Λογιστικά η διαδικασία αυτή θα εμφανίσει την ΑΝΕΚ να έχει υποχρεώσεις προς τον όμιλο Grimaldi ο οποίος με τη σειρά του θα εμφανίζεται ότι έχει απαιτήσεις από την ΑΝΕΚ. Ρόλο ως εγγυητές καλής εκτέλεσης έχουν οι τράπεζες Πειραιώς και Credit Suisse, η συμβολή των οποίων στη συμφωνία είναι καθοριστική καθώς αναλαμβάνουν όλο το βάρος ολοκλήρωσής της. Η τιμή αγοράς των μετοχών της Hellenic Seaways δεν έγινε γνωστή αλλά σε κάθε περίπτωση η πραγματική τιμή όπως εκτιμούν τραπεζικοί κύκλοι είναι σε άμεση συνάρτηση με τους λοιπούς όρους της συμφωνίας.


Σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Hellenic Seaways από την ΑΝΕΚ, η δεύτερη μαζί με τη Sea Star Capital η οποία μετέχει στην ΑΝΕΚ με 32,5%, ελέγχει το 70% της Hellenic Seaways. Επισημαίνεται ότι η Minoan Lines ελέγχει το 33,35% των μετοχών της Hellenic Seaways ενώ η Sea Star Capital ελέγχει το 36,5%


Το σχήμα ΑΝΕΚ-Sea Star-Hellenic Seaways το οποίο ελέγχεται ουσιαστικά από τον κ. Γιάννης Βαρδινογιάννη διαμορφώνει το δεύτερο μεγάλο πόλο στην εσωτερική ακτοπλοΐα και αποτελεί το αντίπαλο δέος στην Attica Group. Η Minoan Lines περιορίζεται πλέον μόνο στη γραμμή Πειραιάς – Ηράκλειο. Και οι τρεις εταιρείες (ΑΝΕΚ, Attica, Minoan) έχουν βέβαια έντονη παρουσία στις γραμμές της Αδριατικής.


ΑΝΕΚ και Ηellenic Seaways έχουν πλέον παρουσία σχεδόν σε όλο το Αιγαίο και κυρίως στις μεγάλες και σημαντικού εμπορικού ενδιαφέροντος γραμμές. Ειδικότερα έχουν σημαντική παρουσία στις Κυκλάδες, στο Βόρειο Αιγαίο (Μυτιλήνη, Σάμο Ικαρία), στις γραμμές της Κρήτης, Βόρειες Σποράδες, Αργοσαρωνικό. Το νέο σχήμα δεν έχει προς το παρόν παρουσία στη γραμμή των Δωδεκανήσων όπου εκεί κυριαρχεί η Blue Star του ομίλου Attica.


H απόκτηση σημαντικού πλειοψηφικού πακέτου στη HSW από το σχήμα ΑΝΕΚ-Sea Star εκτιμάται ότι είναι η πρώτη κίνηση σε ένα σχέδιο που δίνει στην ΑΝΕΚ αυξημένο ρόλο στα συνολικά επιχειρησιακά σχέδια του συγκροτήματος στο οποίο σημαντικό ρόλο έχει ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΕΚ Γιάννης Βαρδινογιάννης και ο όμιλος Ρέστη.


Όπως είναι γνωστό ο κ. Βαρδινογιάννης ελέγχει το 39,42 των μετοχών της Sea Star Capital και ο όμιλος Ρέστη το 12,92%.


Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΑΝΕΚ θα προχωρήσει στο άμεσο μέλλον σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να καλύψει ένα μέρος της συναλλαγής. Ταυτόχρονα εξετάζεται και η απορρόφηση μελλοντικά της Hellenic Seaways από την ΑΝΕΚ, ενώ τα σχέδια φθάνουν μέχρι και τη δημιουργία τομέων δραστηριότητας (ταχύπλοα, συμβατικά κ.λπ.). Πάντως ως προς τα σχέδια που αφορούν την ΑΝΕΚ ο όμιλος Ρέστη δηλώνει ότι συμμετέχει.


Η Hellenic Seaways


Αναλυτικά στοιχεία για την εικόνα της Hellenic Seaways στη χρήση 2008 δίνει το ετήσιο δελτίο χρήσης 2008 της Minoan Lines. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το σύνολο ενεργητικού της Hellenic Seaways ανέρχεται σε 408,03 εκατ. ευρώ έναντι 426,3 εκατ. ευρώ στη χρήση 2007. Το σύνολο των υποχρεώσεων μειώθηκε στα 179,9 εκατ. ευρώ έναντι 198, 25 εκατ. ευρώ το 2007 ενώ τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στα 228,12 εκατ. ευρώ έναντι 228,1 εκατ. ευρώ στη χρήση 2007.


Τα καθαρά κέρδη για τη χρήση του 2008 ανήλθαν σε 10,72 εκατ. ευρώ έναντι 17,38 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2007, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους των καυσίμων. Επίσης ο κύκλος εργασιών της Hellenic Seaways ανήλθε το 2008 στα 221,17 εκατ. ευρώ έναντι 182,3 εκατ. ευρώ.


Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Minoan η συμμετοχή της στη Hellenic Seaways αποτιμάται σε 66.185.097,17 ευρώ. Παράλληλα αναφέρεται ότι λόγω των αρνητικών χρηματοοικονομικών συνθηκών, που έχουν διαμορφωθεί σε διεθνές επίπεδο, διενήργησε έλεγχο για απομείωση της αξίας της επένδυσης στη συγγενή εταιρεία. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι η εύλογη αξία της επένδυσης υπερβαίνει τη λογιστική της αξία και συνεπώς δεν συνέτρεξε λόγος απομείωσης.


Η Minoan Lines


H Minoan Lines στη χρήση 2008 εμφάνισε ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 213,6 εκατ. ευρώ (αυξημένο κατά 9,2% σε σχέση με το 2007) και κέρδη ύψους 1,98 εκατ. ευρώ έναντι 10,57 εκατ. ευρώ το 2007. Τα ενοποιημένα κέρδη (συμμετοχή της HSW) ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 16,36 εκατ. ευρώ, το 2007. Οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας (31/12/2008) ανέρχονταν σε 337.500.000 ευρώ.


Η ΑΝΕΚ


Η ΑΝΕΚ στη χρήση 2008 εμφάνισε αύξηση κατά 8,5% στο κύκλο εργασιών ο οποίος έφθασε τα 252,1 εκατ. ευρώ έναντι 232,3 εκατ. ευρώ στη χρήση 2007. Αντίστοιχα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 278,9 εκατ. ευρώ, έναντι 254,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,7%.


Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2008 σε ζημιές ποσού 3,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 13,6 εκατ. ευρώ το 2007. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 5,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 12,3 εκατ. ευρώ το 2007. Το σύνολο των μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων της εταιρείας ανέρχονταν στις 31/12/2008 στα 218,7 εκατ. ευρώ ενώ των βραχυπρόθεσμων στα 50,256 εκατ. ευρώ.


ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ


ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 13/5/2009