Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΣΣΙΩΤΟΥ (ΝΔ) – Ασφάλεια πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΣΣΙΩΤΟΥ (ΝΔ) – Ασφάλεια πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

9

 Σύμφωνα με πληροφορίες του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης , πολλές χώρες της ΕΕ και άλλες υπό ένταξη σε αυτήν χώρες από τις νότιες και ανατολικές περιοχές της και την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου εξετάζουν σχέδια επέκτασης ή κατασκευής πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μ.Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου υπέβαλε προφορική ερώτηση στην Ευρ. Επιτροπή σχετικά με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναπτύξει για να θέσει εκ των προτέρων προϋποθέσεις και περιορισμούς στις πρωτοβουλίες αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφικές ιδιαιτερότητες, τις κλιματικές συνθήκες αλλά και τις δυνατότητες χρηματοδότησης και βιωσιμότητας των σχεδίων αυτών. Κατά την Ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο, ο αρμόδιος για θέματα ενέργειας Επίτροπος, κ. A. Piebalgs, ανέφερε, απαντώντας στην ευρωβουλευτή, ότι η ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ασφάλειας την οποία διαθέτει κάθε χώρα, είναι επιφορτισμένη με την πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή ασφαλών σχεδίων παραγωγής ή χρήσης πυρηνικής ενέργειας μετά από αυτόνομη απόφαση των εθνικών αρχών.


Στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕURATOM) , αναφέρονται με σαφήνεια οι επιπρόσθετες απαιτήσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την υποβολή των σχεδίων προς την Ευρ.Επιτροπή. Η τελευταία προβαίνει σε συστάσεις όπως συνέβη στις περιπτώσεις Belene /Βουλγαρία και Mochovce/Σλοβακία). Ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η κοινοτική νομοθεσία επιβάλλει εκ των προτέρων αξιολόγηση. Για τις διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ισχύουν τα οριζόμενα από τη Σύμβαση Espoo .Ο κ. Piebalgs διαβεβαίωσε ότι αυτή η διαδικασία είναι τόσο αυστηρή ώστε δεν έχει ποτέ δοθεί άδεια κατασκευής πυρηνικού σταθμού χωρίς την εγγύηση πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας.
Σε συμπληρωματική ερώτηση, η Μ.Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου έθεσε το θέμα συνολικής μελέτης για τη δυνατότητα εγκατάστασης πυρηνικών σταθμών στην ΝΑ Ευρώπη και τον καθορισμό προϋποθέσεων και θέλησε να πληροφορηθεί τη δυνατότητα προηγούμενης μελέτης,  ώστε να υπάρχουν κριτήρια τα οποία κάθε χώρα θα πρέπει εκ προοιμίου να λαμβάνει υπόψη και να τηρεί στο σχεδιασμό της.Ο Επίτροπος παραδέχθηκε ότι έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση μελέτης εφόσον αυτό απαιτηθεί από την πορεία εφαρμογής των σχεδίων που θα υποβληθούν.Προς το παρόν δεν υπάρχουν αρκετά προγράμματα σε εξέλιξη, κατέληξε ο Επίτροπος