Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ε. ΤΖΑΜΠΑΖΗ (ΠΑΣΟΚ) – Χρήση βιοδιασπώμενων πλαστικών συσκευασιών

Ε. ΤΖΑΜΠΑΖΗ (ΠΑΣΟΚ) – Χρήση βιοδιασπώμενων πλαστικών συσκευασιών

7

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας σε ερώτηση που υποβλήθηκε από την Ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη σχετικά με την χρήση βιοδιασπώμενων πλαστικών συσκευασιών, παραθέτει στοιχεία που αφορούν στον έλεγχο της ποιότητας των βιοδιασπώμενων υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, στις πρακτικές που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη ώστε παραγωγοί και καταναλωτές να μεταβούν προς πιο βιώσιμα προϊόντα συσκευασίας, για την ανακύκλωση των πλαστικών σακουλών και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Όπως προκύπτει από την απάντηση της Επιτροπής εναπόκειται στις ελληνικές αρχές αφενός να ελέγχουν εάν οι συσκευασίες που υποτίθεται ότι είναι βιοδιασπάσιμες, πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων ή πληρούν με άλλο τρόπο τις βασικές απαιτήσεις που απαιτούνται από τα πρότυπα CEN για τη βιοδιοσπασιμότητα, σύμφωνα με την Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.
Αφετέρου, είναι οι εθνικές αρχές και τα εθνικά δικαστήρια που έχουν την εξουσία να επιβάλουν στους παραγωγούς των συσκευασιών να προσκομίσουν στοιχεία σχετικά με τον εκάστοτε προβαλλόμενο βιοαποικοδομήσιμο χαρακτήρα της συσκευασίας, ώστε να εμποδίσουν τις παραπλανητικές πρακτικές εις βάρος των καταναλωτών που παραπλανούν για τα κύρια χαρακτηριστικά των πλαστικών συσκευασιών, τα οφέλη ή τη σύνθεσή τους, όπως αυτό ορίζεται από την Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Η Επιτροπή στην απάντησή της προς την Ευρωβουλευτή τονίζει ότι λαμβάνει συνεχώς μέτρα σχετικά με την πρόληψη, την ανακύκλωση και την καινοτομία στον τομέα των αποβλήτων.
Στις θεματικές στρατηγικές για την πρόληψη και την ανακύκλωση αποβλήτων, για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων, αλλά και στο σχέδιο δράσης για την αειφορική κατανάλωση και παραγωγή και στην πρωτοβουλία για πρωτοπόρους αγορές στην Ευρώπη και ιδίως για προϊόντα βιολογικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των βιοπολυμερών από ανανεώσιμες πρώτες ύλες για υλικά συσκευασίας, δίνεται έμφαση στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης της επίπτωσης των συσκευασιών στο περιβάλλον και αποφυγής των εμποδίων στο εμπόριο και στρέβλωσης του ανταγωνισμού.
Η κ. Τζαμπάζη σχολιάζοντας την απάντηση της Επιτροπής επεσήμανε ότι κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούνται 150 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες. Μια σακούλα παράγεται σε ένα δευτερόλεπτο, χρησιμοποιείται για είκοσι λεπτά και καταλήγει σε κάποια χωματερή όπου ο χρόνος αποδόμησής της, μπορεί να φτάσει έως και τα 400 χρόνια, απελευθερώνοντας επιβλαβείς ουσίες που εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα.