Αρχική Νέα Τοπικά ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα αγροτικής ανάπτυξης

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα αγροτικής ανάπτυξης

11

 Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 9Κ/2008 (ΦΕΚ 575/03.11.2008, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 182 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος.
     Οι σχετικοί πίνακες θα αναρτηθούν στη Νομαρχία (όπως και στις άλλες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οικεία Επαρχεία) σήμερα Δευτέρα. Επισημαίνεται ότι οι οριστικοί πίνακες διοριστέων θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την Τρίτη 19.05.2009 έως και την πάροδο της Πέμπτης 28.05.2009.
     Τα αποτελέσματα έχουν καταχωριστεί και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).