Αρχική Νέα Οικονομία ΕΝΑ Χίου: Πρόταση για εταιρεία παροχής Υπηρεσιών Logistics

ΕΝΑ Χίου: Πρόταση για εταιρεία παροχής Υπηρεσιών Logistics

28


Ο Νομός Χίου όντας στο κέντρο του Β.Α. Αιγαίου και δίπλα στη Σμύρνη, αποτελούσε, μέχρι το πρόσφατο παρελθόν σταυροδρόμι των εμπορικών δρόμων από και προς την Ανατολή. Η βίαιη αποκοπή το 1922, του ομφάλιου λώρου που συνέδεε το νησί με τις Μικρασιατικές ακτές, δημιούργησε τις συνθήκες για την σταδιακή πληθυσμιακή και οικονομική συρρίκνωση του Νομού, αφού ουδέποτε μέχρι σήμερα υπήρξε πολιτική ουσιαστικής ενσωμάτωσης των νησιών με τον Εθνικό κορμό. Η βελτίωση των Ελληνοτουρκικών σχέσεων και η προοπτική ενσωμάτωσης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνουν πλέον το κατάλληλο κλίμα – περιβάλλον για την επανασύνδεση της περιοχής με τον φυσικό της προσανατολισμό.


Τα βασικά χαρακτηριστικά των εταιρειών logistics είναι:
· Απαιτούν σημαντικά κεφάλαια για την έναρξη δραστηριότητας (όντας επένδυση εντάσεως κεφαλαίου) και κυρίως για κτίρια και εξοπλισμούς.
· Ο υψηλός βαθμός ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών (απαιτούν ισχυρότατη μηχανογραφική υποστήριξη τόσο σε hardware αλλά κυρίως σε λογισμικό).
· Η εξαιρετική τους οργάνωση.
· Το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό.
· Η ραγδαία ανάπτυξή τους.


Οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ της ίδρυσης μιας τέτοιας μονάδας στη Χίο είναι:
· Η γεωγραφική θέση του νησιού (στο κέντρο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) και η εγγύτητα με τη Σμύρνη (η δυναμική του εμπορικού δρόμου Σμύρνης -Τσεσμέ – Χίου  – Πειραιά)).
· Η απελευθέρωση των ακοπλοϊκών συγκοινωνιών.
· Ο νησιωτικός χαρακτήρας της περιοχής (διαρκώς αυξανόμενες μεταφορικές ανάγκες σε φορτία με μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις λόγω τουρισμού).
· Η μετατόπιση του κέντρου βάρους της Αττικής προς Ανατολάς (Σπάτα -Λαύριο).
· Η ολοκλήρωση του δρόμου Χίου – Μεστών και η αναβάθμιση του Λιμένα Μεστών.
· Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (από τις βασικές αιτίες της ραγδαίας ανάπτυξης των υπηρεσιών LOGISTICS).
· Οι μεταβολές που συντελούνται στο διεθνές εμπόριο.
· Η βελτίωση των Ελληνοτουρκικών σχέσεων.
· Η απουσία του κλάδου από την Περιφέρεια. 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο κλάδος των logistics γνωρίζει, τα τελευταία χρόνια, ραγδαία ανάπτυξη στα μεγάλα αστικά κέντρα, γεγονός που οφείλεται στην έκρηξη των νέων τεχνολογιών, στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και στον εντεινόμενο ανταγωνισμό που οδηγεί τις μεγάλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις σε λύσεις που περιορίζουν ριζικά τα κόστη διανομής και λειτουργίας. Σήμερα πολλές εταιρείες διεθνών, κυρίως, μεταφορών έχουν μετεξελιχθεί σε εταιρείες logistics ή παρέχουν μερικώς σχετικές υπηρεσίες.  

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
Στο Νομό δεν υπάρχουν εταιρείες που να παρέχουν υπηρεσίες logistics παρά μόνο εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης ψυκτικών θαλάμων οικογενειακού χαρακτήρα και με χαμηλό βαθμό οργάνωσης και αυτοματισμών. Οι επιχειρήσεις μεταφορών καθώς και οι μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις του νησιού θα ήταν ενδεχομένως οι πλέον κατάλληλες να μετεξελιχθούν ή να ιδρύσουν, σε συνεργασία, εταιρεία παροχής υπηρεσιών logistics, μειώνοντας έτσι τον επιχειρηματικό κίνδυνο που δημιουργείται κυρίως από το υψηλό αρχικό κόστος της επένδυσης.

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Αναπτυξιακός Νόμος και Προγράμματα του Γ’  ΚΠΣ) για ίδρυση σχετικών μονάδων, δεν προβλέπει κίνητρα και ενισχύσεις. Όμως είναι πολύ πιθανόν, η ίδρυση επιχειρήσεων logistics ή η μετατροπή υφισταμένων εμπορικών ή μεταφορικών επιχειρήσεων σε επιχειρήσεις logistics να θεωρηθεί επιλέξιμη σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, όπως το Interreq III. Συγκεκριμένα, η ΕΝΑ Χίου έχει υποβάλλει σχετική πρόταση στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, που συμπεριελήφθη στις προτάσεις του Νομού προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, για ένταξη επένδυσης που αφορά την ίδρυση εταιρείας Logistics με προϋπολογισμό 2.400.000 € στην κοινοτική πρωτοβουλία Interreq ΙΙΙ, Δέσμη Α.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ
Οι υποδομές:Οι απαιτούμενες υποδομές σε κτίρια, μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, συστήματα αυτοματισμών, μεταφορικά μέσα είναι σημαντικές ενώ απαιτούνται, ενδεχομένως και ανάλογες εγκαταστάσεις και στην Αττική. Οι απαιτήσεις σε κτίρια υπερβαίνουν τα 10,000 τ.μ. με ύψος άνω των 6 μέτρων.
Οι ανθρώπινοι πόροι:
Απαιτείται καλά καταρτισμένο στελεχιακό και εργατοτεχνικό δυναμικό πλήρως εξοικειωμένο με τις νέες τεχνολογίες και συστήματα αυτοματισμών.
Οι υπηρεσίες:
· Υπηρεσίες Αποθήκευσης.
· Υπηρεσίες Μεταφοράς.
· Υπηρεσίες Διανομής.
· Υπηρεσίες Συσκευασίας και Ανασυσκευασίας.
· Υπηρεσίες Κοστολόγησης.
· Υπηρεσίες Μηχανογράφησης και Σήμανσης.
Οι πελάτες:
Υποψήφιοι πελάτες μιας μονάδας logistics στην Χίο είναι εμπορικές, μεταφορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις και στους τρεις Νομούς της Περιφέρειας που έχουν ανάγκες σχετικών υπηρεσιών ή μεγάλες επιχειρήσεις εγκατεστημένες στα μεγάλα αστικά κέντρα που αναζητούν σχετικές υποδομές στην περιφέρεια, οι οποίες θα τους επέτρεπαν να αναδιοργανώσουν την εμπορική τους πολιτική. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το κόστος της επένδυσης, σε προσαρμοσμένη μορφή και έκταση για τις ανάγκες του νομού, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, σε κάθε περίπτωση όμως χρήζει προηγούμενης συστηματικής οικονομοτεχνικής διερεύνησης.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΝέοι τρόποι υπολογισμού της επιδότησης του λαδιού
Επόμενο άρθροΘεατρικές Παραστάσεις και Καλλιτεχνικές Εκθέσεις τον Αύγουστο 2003