Αρχική Νέα Τοπικά Πανεπιστήμιο: Δωρεά Δήμου Ροδίων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο: Δωρεά Δήμου Ροδίων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

9

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρέλαβε εκ μέρους του Δήμου Ροδίων/ Πολιτικό Συμβούλιο/Συμβούλιο Ανάπτυξης και Προγραμματισμού καθώς και από τον Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Νικητιάδη, σημαντικές παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών αντίστοιχα, υπέρ της άμεσης παραχώρησης των εγκαταστάσεων του πρώην ΠΙΚΠΑ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στη Ρόδο.


Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικές τις υποστηρικτικές αυτές παρεμβάσεις, ιδιαιτέρως δε λόγω της ευθείας υπενθύμισης προς την Ελληνική Κυβέρνηση, του πάνδημου χαρακτήρα του αιτήματος αυτού. Η παραχώρηση των εν λόγω εγκαταστάσεων καθώς και η άμεση ένταξη των επισκευών του κτιρίου Β’ είτε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε στις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ, αποτελούν πρώτη προτεραιότητα της Πρυτανείας.


Εκτιμούμε ότι με τις ενέργειες των Πολιτικών Εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και της Βουλής, θα επέλθουν οι αναγκαίες αποφάσεις ούτως ώστε να καταλήξουν θετικά οι πολυετείς προσπάθειές μας, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.


Μυτιλήνη, 19/5/2009


Ο Πρύτανης


Καθηγητής Ανδρέας Ι. Τρούμπης