Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση ΔΕΥΑΧ, εξετάζει την προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης

Συνεδρίαση ΔΕΥΑΧ, εξετάζει την προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης

6

 Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ σήμερα Τετάρτη, 27/5, και ώρα 13.30 με θέμα: «Πρακτικό διαγωνισμού της 12/05 για την προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης για θαλασσινό νερό με αντίστροφη όσμωση δυναμικότητας παραγωγής 1.000κυβ./ημέρα και ένσταση της εταιρίας ΕΤΑΜ κατά της συμμετοχής των εταιρειών ΚΑΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ και SYCHEM για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό».