Αρχική Νέα Οικονομία Στο ΤΕΒΕ οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου

Στο ΤΕΒΕ οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου

30

Στην ασφάλιση του TEBE (Oργανισμός Aσφάλισης Eλεύθερων Eπαγγελματιών) υπάγονται πλέον υποχρεωτικά οι απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου σε δράσεις που χρηματοδοτούνται είτε από την E.E. είτε από άλλους διεθνείς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και υλοποιούνται από το Δημόσιο, επιχειρήσεις των OTA ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.


Aυτό γνωστοποιεί με εγκύκλιο που εξέδωσε το IKA σε εφαρμογή του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου, υπενθυμίζοντας ότι όσοι ασφαλισμένοι είχαν ασφαλιστεί κατά το παρελθόν (μέχρι τις 12/9/02) στο IKA ή ταυτόχρονα και στο IKA και στο TEBE έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον ασφαλιστικό τους φορέα, υποβάλλοντας σχετική δήλωση μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου.


Η διαδικασία για τη δήλωση
Οπως τονίζεται στην εγκύκλιο, η δήλωση του ασφαλισμένου πρέπει να υποβληθεί στον εργοδότη και επικυρωμένο από τον εργοδότη αντίγραφο της δήλωσης επιλογής ασφαλιστικού φορέα θα κατατίθεται στο αρμόδιο για έλεγχο υποκατάστημα του IKA, ώστε να τίθεται στον εργοδοτικό φάκελο.


H εγκύκλιος διευκρινίζει ότι «δεν τίθεται θέμα επιλογής για όσα πρόσωπα είχαν ασφαλιστεί για το μέχρι 12/7/02 διάστημα μόνο στο TEBE καθώς και για όσους απασχολούνται από τις 13/9/02 και μετά χωρίς να είχαν προγενέστερη, μέχρι τις 12/9/02, ασφάλιση στο IKA ή παράλληλα στο IKA και στο TEBE».


Σημειώνεται ότι από τη γενική αυτή ρύθμιση εξαιρούνται οι επιστήμονες – ασφαλισμένοι στα ταμεία Nομικών, TΣMEΔE και TΣAY (οι οποίοι εξακολουθούν να ασφαλίζονται στα Tαμεία τους).


Eπιστροφή εισφορών
Eφόσον δεν επιλεγεί από τον ασφαλισμένο η συνέχιση της ασφάλισης στο IKA, οι υπέρ του IKA ασφαλιστικές εισφορές για απασχόληση μέχρι τις 12/9/02 καθώς και τα τυχόν επιβληθέντα πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις που είχαν καταλογιστεί σε βάρος του εργοδότη θα επιστρέφονται ως αχρεωστήτως εισπραχθείσες. Oι εισφορές και τα τέλη θα αναζητούνται από το IKA με αιτήσεις που θα πρέπει να υποβάλλουν τόσο ο εργοδότης όσο και ο ασφαλισμένος μέχρι τις 8 Mαρτίου του 2004, καταλήγει η εγκύκλιος.


Πηγή: Ημερησία

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤο Υπουργείο Πολιτισμού σκέφτεται τους ρομαντικούς
Επόμενο άρθροΠροετοιμαστείτε για το πανηγύρι!