Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Βαθμολογίες πανελλαδικών εξετάσεων 2009, στατιστικά για τη Χίο

Βαθμολογίες πανελλαδικών εξετάσεων 2009, στατιστικά για τη Χίο

9

Ο επισυναπτόμενος πίνακας, όπως μας ενημερώνει ο διευθυντής της Β’ βαθμιας εκπαίδευσης Χίου Παύλος Καλογεράης, παρουσιάζει τα αντίστοιχα ποσοστά βαθμολογιών των υποψηφίων του νομού Χίου στις Πανελλήνιες εξετάσεις.
Σημειώνεται ότι η πρώτη στήλη αναφέρεται στο συνολικό πλήθος βαθμών όλων μαζί των υποψηφίων κάθε Λυκείου ανάλογα με τα πόσα μαθήματα έδωσαν.
Οι άλλες στήλες δίνουν το πόσοι βαθμοί δόθηκαν στους υποψηφίους μας στις αντίστοιχες κατηγορίες βαθμολογικής κλίμακας.
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν ΧΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΩΝ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΩΝ & ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) Ν.ΧΙΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ


0 έως 9,5


9,6 έως 12


12,1 έως 15


15,1 έως 18


18,1 έως 201ο ΓΕΛ ΧΙΟΥ405


8561839185
2ο ΓΕΛ ΧΙΟΥ669


18080105162135
3ο ΓΕΛ ΧΙΟΥ563


12468103135132
ΓΕΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ


203


5328473335
ΓΕΛ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ


49


38151112
ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ


121


2625161827
ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ


78


257151219
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ


38


243201
Λ.Τ. ΒΟΛΙΣΣΟΥ


19


121330
Λ.Τ.ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ


59


291794
Λ.Τ. ΨΑΡΩΝ12


01740
1ο ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ


14


32112
1ο ΕΠΑΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ


5


32000
ΣΥΝΟΛΟ
2235


567287404479452
ΠΟΣΟΣΤΟ
25,37%12,84%18,08%21,43%20,22%
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΥΣΙ: 31,99%


ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΥΣΙ: 17,61%Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ