Αρχική Απόψεις Aρθρα ΔΣΑ: Προτάσεις για τη μετανάστευση

ΔΣΑ: Προτάσεις για τη μετανάστευση

9

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: NAFTEMPORIKI.GR
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2009


Μία σειρά προτάσεων που αφορούν το θέμα της μετανάστευσης και στοχεύουν στον έλεγχο των μεταναστευτικών όρων με απόλυτη εφαρμογή των διεθνών συνθηκών, οδηγιών της ΕΕ και του Νόμου και διασφαλίζουν παράλληλα τα ατομικά δικαιώματα των ίδιων των μεταναστών δημοσιοποιεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Συγκεκριμένα ο ΔΣΑ προτείνει:


Είσοδος λαθρομεταναστών στην επικράτεια


1) Αύξηση ελεγκτικού έργου των αρμοδίων προς φύλαξη συνόρων σωμάτων Ασφαλείας (π.χ. λιμενικοί, συνοριοφύλακες κ.ά) μέσω κάλυψης οργανικών κενών, εφοδιασμού σύγχρονου εξοπλισμού, περιορισμός φαινομένων διαφθοράς κ.ά.


2) Αναθεώρηση-επαναπροσδιορισμός Συνθήκης Δουβλίνο II και μέχρι τότε γενναία οικονομική ενίσχυση του Ειδικού Ταμείου Συνόρων.


3) Εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων και αύξηση των Κέντρων παραλαβής και εξέτασης αιτήσεων ασύλου, καθώς και διεκπεραίωσης της σύνολης διαδικασίας, αντί των δύο (2) που λειτουργούν σήμερα σε Αθήνα-Θεσ/νίκη, ιδίως στα πιο πολυσύχναστα σημεία εισόδου (Αλεξ/λη, Σάμος, Μυτιλήνη, Χίος, Ιωάννινα,κ.α).


4) Εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων χωρίς καθυστερήσεις στην εναρμόνιση στο εσωτερικό δίκαιο, και ορθή μεταφορά τους χωρίς παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο τους, που αφήνουν εκτεθειμένη τη Χώρα στα Διεθνή fora και παραβιάζουν τα στοιχειώδη δικαιώματα των μεταναστών.


5) Ενιαία αντιμετώπιση όλων των κατόχων «κόκκινης κάρτας», από όλες τις Δημόσιες Αρχές (Εφορία, ΙΚΑ κ.ο.κ) για όσο διάστημα κέκτηνται ταύτης, για την πρόσβαση στην εργασία και την εν γένει αντιμετώπισή τους από τη Δημόσια Διοίκηση, μέσω της έκδοσης κανονιστικών-ερμηνευτικών εγκυκλίων του ΥΠΕΣ.


6) Εφαρμογή των προθεσμιών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας αναφορικά με το χρόνο απάντησης της Διοίκησης στις αιτήσεις χορήγησης πολιτικού ασύλου, τηρουμένων όλων των εν γένει δικαιωμάτων των αιτούντων πολιτικό άσυλο προσφύγων (δύο βαθμοί κρίσης, αιτιολογημένη απάντηση, παρουσία πληρεξουσίου δικηγόρου όπου αυτό ζητείται κ.ο.κ)


7) Εφαρμογή των διμερών συμβάσεων επανεισδοχής τόσον με Τουρκία, όσον και με αραβικές και λοιπές χώρες, ώστε να επαναπροωθούνται όσοι λαθρομετανάστες απορρίπτονται οι αιτήσεις τους για χορήγηση πολιτικού ασύλου.


8) Δυνατότητα εκπροσώπησης των αλλοδαπών από πληρεξούσιο δικηγόρο με ή χωρίς την συμπαράσταση του αλλοδαπού.


9) Τα Κέντρα Υποδοχής λαθρομεταναστών να μην αποτελούν «στρατόπεδα συγκέντρωσης και αποθήκες ψυχών», αλλά χώρους με πρόνοια για την υγειονομική τους κάλυψη, τη σίτιση και την αξιοπρεπή ανθρώπινη διαμονή με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, και η ένταξη σ’αυτά, αφού λαμβάνεται υπόψιν η οικογενειακή και η εργασιακή τους κατάσταση(σύζυγοι, παιδιά, συγγενείς, κάτοχοι νόμιμης αδείας παραμονής,σταθερή/ μόνιμη εργασία κ.ο.κ).


Νόμιμη μετανάστευση


Παράλληλα με τη λαθρομετανάστευση, πρέπει να ασχοληθούμε άμεσα με τους νόμιμα παραμένοντες στη χώρα αλλοδαπούς συμπολίτες μας, ώστε να μην παραμένουν στο περιθώριο της κοινωνίας μας, αλλά να ενταχθούν ομαλά σε αυτήν, ιδιαίτερα η δεύτερη γενιά μεταναστών, μη επιτρέποντας τη γκετοποίησή τους.


Προς τούτο:


1.Διευθέτηση θεμάτων υπηκόων τρίτων χωρών, που κατέστησαν παράνομοι, λχ για έλλειψη ολίγων ημερών ασφάλισης, δηλ. ολίγων ενσήμων, λόγω ανεπαρκούς εισοδήματος του συντηρούντος στην οικογενειακή επανένωση, ή λόγω καθυστέρησης υποβολής της σχετικής αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής τους, πέραν των δύο μηνών.


2. Το δικαίωμα έγκρισης εργασίας στην περίπτωση οικογενειακής επανένωσης να χορηγείται άμεσα και όχι με καθυστέρηση, με αποτέλεσμα, μέχρις ότου χορηγηθεί ή ανανεωθεί, το εργαζόμενο μέλος της οικογένειας να έχει απωλέσει την εργασία του, ή να οδηγείται στο δικαστήριο για παράνομη εργασία.


3.Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, να χορηγείται εντός μηνός και όχι μετά από 4 ή 5 μήνες, με συνέπεια, ο δικαιούχος αλλοδαπός, να παραμένει όμηρος των καταστάσεων στην Ελλάδα και να μην μπορεί να επισκεφθεί τη χώρα του, σε περίπτωση εκτάκτων οικογενειακών καταστάσεων.


4.Ταχύτατη διαδικασία για τους ομογενείς που είναι νόμιμα παραμένοντες στη χώρα επί πολλά έτη και δεν μπορούν να αποδείξουν την ομογενειακή τους καταγωγή, να εντάσσονται στη διαδικασία των υπηκόων τρίτων χωρών, χωρίς όμως τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβάλλει η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3731/08.


5. Στην περίπτωση της άδειας διαμονής του άρθρου 27 Ν.3386/05, για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, συντόμευση των διαδικασιών προς αποφυγή της πολύμηνης ταλαιπωρίας, όπως επίσης κατάργηση του ορίου των 60.000 Ευρώ, σε ορισμένες δραστηριότητες, πχ περιπτέρου, όπου η επένδυση αντικειμενικά, είναι πολύ μικρότερη.


6.Υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν άδεια διαμονής, για εξαρτημένη εργασία άρθρο 15 παρ. 1-4 Ν.3386/05, να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν και κατά την ισχύ της άδειας, αλλά και κατά τη λήξη της, αλλαγή, στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου και το αντίθετο. Είναι γνωστή η περίπτωση εργαζομένου ως καθαριστού σε συνεργείο καθαρισμού, εξαρτημένη εργασία, που κάνει έναρξη για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών, εργαζόμενος σε πολλούς εργοδότες ως καθαριστής.


7. Ειδικά προγράμματα για τη δεύτερη γενιά μεταναστών, ώστε να αποφύγουμε τυχόν εγκληματικές συμπεριφορές στο μέλλον, αφού η γενιά αυτή έχει ενταχθεί πλήρως στο ελληνικό σύστημα και σε πάμπολλες περιπτώσεις δεν γνωρίζει τη γλώσσα της χώρας καταγωγής της.


8.Ιδρυση ενιαίας κρατικής υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης το λεγόμενο Immigration, που θα συντονίζει όλες τις υπηρεσίες και τα Υπουργεία σε θέματα Μετανάστευσης, υπαγόμενη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό είναι αναγκαίο γιατί, τα θέματα που αφορούν στους αλλοδαπούς άπτονται όλων σχεδόν των Υπουργείων και των κλάδων του δικαίου και το ένα προϋποθέτει το άλλο. Στην υπηρεσία αυτή θα πρέπει να συμμετέχουν επιστημονικοί φορείς, δικηγορικοί σύλλογοι και υπάλληλοι όλων στων συναρμοδίων Υπουργείων. Η ίδια Υπηρεσία να λειτουργεί και ως διαχειριστική αρχή των ευρωπαϊκών ταμείων ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, εξωτερικών συνόρων και του ταμείου επιστροφών.