Αρχική Νέα Τοπικά Ημερίδα Περιφέρειας για «Παρουσίαση της Διαδικτυακής Πύλης για τα Δάση και την...

Ημερίδα Περιφέρειας για «Παρουσίαση της Διαδικτυακής Πύλης για τα Δάση και την Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων»

14

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ημερίδα  για την «Παρουσίαση της Διαδικτυακής Πύλης για τα Δάση και την Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων», διοργανώνουν  τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009 και ώρα 10:00 π.μ., η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  και η «Κοινωνία της Πληροφορίας», στην αίθουσα εκδηλώσεων «Ιωάννης Παυλακέλλης» του Επιμελητηρίου Λέσβου.


Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου,  το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποκτά ένα πιο ευέλικτο και παραγωγικότερο μηχανισμό εξυπηρέτησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων σε αντικείμενα, που χειρίζονται οι Διευθύνσεις Δασών και Υδάτινων Πόρων.


Στην νέα Διαδικτυακή Πύλη (www.dasi-ydata.gr) ο Πολίτης, η Επιχείρηση και οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας συναντιούνται και συνεργάζονται σε θέματα, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας όπως:
* η Έκδοση άδειας θήρας
* η Άδεια χορήγησης φυτών
* η Άδεια υλοτομίας
* η Έκδοση πράξης χαρακτηρισμού έκτασης
* η Εξέταση αιτήματος διάνοιξης δασικής οδού
* Καταγγελίες & Παράπονα


και της Διεύθυνσης Υδάτων όπως:
* η Αίτηση για χρήση νερού
* η Αίτηση για έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινου πόρου
* η Αίτηση για ενιαία άδεια χρήσης νερού
* Καταγγελίες & Παράπονα


Επιπλέον από την Διαδικτυακή Πύλη θα παρέχονται πληροφορίες για θέματα γενικής φύσεως όπως η δασοπονία, η θήρα, οι περιοχές Ειδικής Προστασίας αλλά και για πιο εξειδικευμένα θέματα όπως οι νέες τεχνολογίες στη διαχείριση υδάτων, οι τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού κ.α.