Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Τσουρή για Eξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με Σύμβαση Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας

Ερώτηση Τσουρή για Eξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με Σύμβαση Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας

8

 Ερώτηση
Και
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Προς


Τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου


και Νησιωτικής Πολιτικής


Θέμα: Eξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με Σύμβαση Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας.


Είναι γνωστό ότι στην παρούσα δρομολογιακή περίοδο, οι διαγωνισμοί για την ανάθεση των γραμμών δημοσίου συμφέροντος (άγονες γραμμές) δεν ολοκληρώθηκαν έγκαιρα, με αποτέλεσμα το ΥΕΝΑΝΠ να προχωρήσει σε πρόχειρες και εμβαλωματικές λύσεις, κυρίως με το μηχανισμό των απ’ευθείας αναθέσεων.


Επιπρόσθετα, πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν από εταιρείες που ήταν ασυνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να διακοπεί η εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων γραμμών και τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες πολλών νησιών.


Προκειμένου να υπάρξει μία συνολική και σαφής εικόνα, του τρόπου και του κόστους εξυπηρέτησης των λεγόμενων άγονων γραμμώνΕρωτάται ο κύριος Υπουργός


1. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων γραμμών δημόσιας υπηρεσίας, ποιο ήταν το συνολικό κόστος για το έτος 2008 και ποιο το προβλεπόμενο κόστος για το 2009;
2. Παρακαλώ για την κατάθεση αναλυτικών στοιχείων των συμβάσεων, που ήδη βρίσκονται σε ισχύ ή πρόκειται άμεσα να υπογραφούν, και που αφορούν στο σύνολο των επιδοτούμενων γραμμών δημόσιας υπηρεσίας του ΥΕΝΑΝΠ,  στα οποία, ανά επιδοτούμενη γραμμή να αναφέρεται, η συχνότητα εξυπηρέτησης, το κόστος, η εταιρεία, το πλοίο, η κατηγορία του πλοίου,  η ηλικία του, η διάρκεια της σύμβασης και η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης.


  29.06.2009
Η ερωτώσα βουλευτής


Ελπίδα Τσουρή