Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Κοσμίδη για χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (διαδίκτυο) για διεξαγωγή διαγωνισμών δημοσίου

Ερώτηση Κοσμίδη για χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (διαδίκτυο) για διεξαγωγή διαγωνισμών δημοσίου

5

 
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
Βουλευτής Χίου – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
     Χίος, 29 Ιουνίου 2009
    Ο Βουλευτής Χίου Ιωάννης Κοσμίδης κατέθεσε στη Βουλή Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας (διαδίκτυο) για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του δημοσίου τομέα και την προώθηση της διαφάνειας στο δημόσιο βίο. Συγκεκριμένα η Ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Κοσμίδης έχει ως εξής:
   
    Πρόσφατα γίνεται εκτεταμένη συζήτηση στον Τύπο για την εισαγωγή και στη χώρα μας σύγχρονων τρόπων διεξαγωγής των διαγωνισμών προμηθειών, ανάθεσης υπηρεσιών, αποκρατικοποίησης δημοσίων επιχειρήσεων κλπ.
    Οι σύγχρονοι τρόποι αναφέρονται στη διεξαγωγή των διαγωνισμών στο Διαδίκτυο on – line σε απ’ ευθείας μετάδοση, την ανάρτηση των αποτελεσμάτων και των στοιχείων των τιμολογίων στο Διαδίκτυο, ώστε να αποτρέπεται η κατάτμηση των δαπανών και η μέθοδος της απ’ ευθείας ανάθεσης.
   
     Ερωτώνται οι  κ.κ. Υπουργοί:
1. Είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να εισάγει σ’ όλο το εύρος του Δημόσιου Τομέα (Δημόσιο, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, Νοσοκομεία, Δημόσιες Επιχειρήσεις κλπ.) την διαδικασία δημοσίων προμηθειών και ανάθεσης δημοσίων έργων με ηλεκτρονικό τρόπο; (με ανοικτές διαδικασίες κλπ.).
2. Προτίθεται η Κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη διαθέσιμη τεχνολογία και να κατασκευάσει ένα δικτυακό τόπο, μέσω του οποίου θα γίνονται όλες οι προαναφερόμενες πράξεις και συγχρόνως θα δημοσιοποιούνται όλες οι δαπάνες του δημοσίου και των οργανισμών του;
   
Από το Γραφείο Τύπου
του Βουλευτή Χίου Ιωάννη Κοσμίδη