Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Τσουρή για καταβολή δεδουλευμένων μισθών ναυτικών από το ΝΑΤ

Ερώτηση Τσουρή για καταβολή δεδουλευμένων μισθών ναυτικών από το ΝΑΤ

15

 Ερώτηση
Προς


Τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου


και Νησιωτικής Πολιτικής


Θέμα: Καταβολή δεδουλευμένων μισθών ναυτικών από το ΝΑΤ


Είναι γνωστό ότι κάθε έννοια προγραμματισμού και τάξης στο ακτοπλοϊκό δίκτυο της χώρας έχει χαθεί. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων, είναι το γεγονός ότι οι διαγωνισμοί για την ανάθεση των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας (άγονες γραμμές), για μία ακόμη φορά, δεν ολοκληρώθηκαν έγκαιρα. Για το λόγο αυτό, την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο, η οποία ξεκίνησε από την 1η Νοεμβρίου 2008, για την εξυπηρέτηση της πλειοψηφίας των άγονων γραμμών, χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρο οι απ’ ευθείας αναθέσεις, χωρίς να τηρούνται, μάλιστα, οι νόμιμες διαδικασίες, που αφορούν στον προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων, η νομιμοποίηση των οποίων, ρυθμίστηκε εκ των υστέρων, νομοθετικά, με τροπολογία που κατέθεσε το ΥΕΝΑΝΠ, τον περασμένο Μάρτιο.


Παράλληλα, με βασικό επιχείρημα την καθυστέρηση καταβολής των οφειλόμενων επιδοτήσεων από το ΥΕΝΑΝΠ, και την «κακή» οικονομική τους κατάσταση, μερικοί αφερέγγυοι πλοιοκτήτες άφησαν, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απλήρωτα τα μέλη των πληρωμάτων των πλοίων τους. Ακολούθησαν επισχέσεις εργασίας, ακινητοποίηση των πλοίων, και κατά συνέπεια προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις πολλών νησιών(αρκετά από τα οποία συνεχίζονται ακόμα και το καλοκαίρι).


Πρόσφατα, επινοήθηκε μια ευρηματική, ομολογουμένως, λύση για έναν συγκεκριμένο πλοιοκτήτη και όλες τις εταιρείες του ομίλου του. Αποφασίστηκε η καταβολή από τα διαθέσιμα του ΝΑΤ, των οφειλομένων μισθών στους ναυτικούς των εταιρειών του Ομίλου “G.A. Ferries”, βάσει μιας σύμβασης εκχώρησης στην ΠΝΟ, των απαιτήσεων του Ομίλου κατά του Ελληνικού Δημοσίου (ΥΕΝΑΝΠ).


Οι αποφάσεις ελήφθησαν από το Δ.Σ. του ΝΑΤ, με τη σύμφωνη γνώμη μόνο των αντιπροσώπων των σωματείων των ναυτικών, οι οποίοι, βεβαίως, συμφώνησαν, προκειμένου να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία και τον εμπαιγμό των απλήρωτων συναδέλφων τους.


Η απόφαση:
1. Παρουσιάζει νομικό κενό.
2. Μεταβιβάζει ευθύνες, υποχρεώσεις και χρέη αφερέγγυας κυβέρνησης και πλοιοκτητών, στο ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένο οικονομικά ΝΑΤ.
3. Δημιουργεί προηγούμενο για μελλοντικά παρόμοια  αιτήματα και αποφάσεις.


Ωστόσο, επειδή τον Σεπτέμβριο του 2004 είχε δημιουργηθεί ανάλογο ζήτημα με οφειλές σε ναυτικούς πλοίων της ΔΑΝΕ ο τότε υπουργός Ναυτιλίας είχε αναγνωρίσει ως αναγκαία τη σύσταση ειδικού ταμείου για την κάλυψη των ναυτικών από αφερέγγυους εργοδότες, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2002/47/ΕΚ, με την οποία έπαυσε η προγενέστερη εξαίρεση ναυτικών από το  σχετικό μέτρο και η δυνατότητα κάλυψης τους από «ισοδύναμα μέτρα»


Η Οδηγία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2005 αλλά δεν έχει γίνει γνωστό εάν το ΥΕΝΑΝΠ προχώρησε στη σύσταση ειδικού ταμείου, όπως επιβάλλεται και καθίσταται αναγκαίο.


 


Βάσει των παραπάνω


Ερωτάται ο κύριος Υπουργός1. Πως είναι δυνατόν μία σύμβαση εκχώρησης μεταξύ δύο ιδιωτών (GA Ferries-ΠΝΟ), να συνεπάγεται απαίτηση υλοποίησης από το ΝΑΤ;
2. Βάσει ποιων διατάξεων του Νόμου, πραγματοποιούνται οι εν λόγω πληρωμές;
3. Γιατί ο Πρόεδρος του ΝΑΤ μειοψήφησε κατά τη ψηφοφορία της κυβερνητικής αυτής πρότασης;
4. Πότε και με ποιον τρόπο θα επιστραφούν τα χρήματα στο ΝΑΤ;
5. Τι θα πράξει η κυβέρνηση σε πιθανά νέα αιτήματα άλλων εταιρειών που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση;
6. Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στη σύσταση ειδικού Ταμείου για την προστασία των εργαζομένων στη Ναυτιλία από αφερέγγυους εργοδότες;


29.06.2009
Η ερωτώσα βουλευτής


Ελπίδα Τσουρή