Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση ΝΕ, 10/7, ημερήσια διάταξη

Συνεδρίαση ΝΕ, 10/7, ημερήσια διάταξη

9

Στις 10/07/2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 θα συγκληθεί η Νομαρχιακή Επιτροπή Β΄ και θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Νομ. Συμβουλίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Ανάκληση αποφάσεων 54/2007 και 190/2006 της ΝΕ Β΄ σχετικά με το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Χίου »
2. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση  οικονομοτεχνικής μελέτης για την συνένωση ΕΤΑΧ Α.Ε. και ΕΝΑ Χίου Α.Ε.»
3. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική υπόθεση σχετικά με το έργο «Κατασκευή Νέας Ιχθυόσκαλας Χίου »
4. Έγκριση ανάθεσης Μουσειακής  Ανάδειξης Εκπαιδευτικού Μουσείου  Λειβαδίων
5. Έγκριση δαπάνης για την προβολή της ΝΑΧίου με διαφημιστικό μήνυμα σε τηλεοπτικούς σταθμούς Αθηνών και Μυτιλήνης
6. Έγκριση δαπανών Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων.


Ο φάκελος με τα θέματα είναι στο γραφείο της Ν.Ε και είναι στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία που θα ζητήσετε.


          Η Πρόεδρος της Νομ. Επιτροπής Β΄ Ν.Α.Χίου


        Π. Βελαλή – Κακούλα
                        Αντινομάρχης