Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Γ. Κοσμίδη για τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση

Ερώτηση Γ. Κοσμίδη για τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση

7

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
     Χίος, 8 Ιουλίου 2009
    Ο Βουλευτής Χίου Ιωάννης Κοσμίδης κατέθεσε στη Βουλή Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά με ορισμένες από τις προτάσεις που αναφέρει στην Ετήσια Έκθεσή του ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρος Ρακιντζής. Η ερώτηση του κ. Κοσμίδη αναφέρεται στις προτάσεις για την αναβάθμιση, την υποστήριξη και τη βελτίωση των ελεγκτικών μηχανισμών της Διοίκησης, καθώς και για την βελτίωση των ελέγχων σε Υπηρεσίες που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα διαφθοράς και κακοδιοίκησης.
    Συγκεκριμένα, η Ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Κοσμίδης έχει ως εξής:
     Στη συνοπτική παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2008 και στο Εισαγωγικό Σημείωμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
* «Η ενοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών της διοίκησης και κυρίως των ιδιαίτερων Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου υπό τον ΓΕΔΔ, αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση για την αποτελεσματική και ταχεία διεκπεραίωση του συνολικού ελεγκτικού έργου».
* «… πρέπει επιτέλους με νομοθετική πρόβλεψη, την οποία πολλάκις έχουμε προτείνει να προστατευθούν οι επιθεωρητές-ελεγκτές από τις αβάσιμες κατ’ αυτών μηνύσεις και αγωγές, που υποβάλλονται για να ανασταλεί ο ζήλος τους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να περιορισθεί η σπατάλη εργατοωρών από την άσκοπη αναμονή τους στις αίθουσες των δικαστηρίων όπου καλούνται να εξετασθούν ως μάρτυρες σε ποινικές υποθέσεις, οι οποίες κατ’ εξακολούθηση αναβάλλονται και όταν εκδικάζονται περιορίζονται στο να διαβάζουν τα ήδη κατατεθειμένα πορίσματά τους».
* «… πρέπει να σημειωθεί ότι οι υπάλληλοι που στελεχώνουν τις υπηρεσίες αυτές (δηλ. τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου) λαμβάνουν κατά περίπτωση άνισες αποδοχές και μόνο η καθιέρωση ενός κοινού αξιοπρεπούς μισθολογίου για όλο το προσωπικό των σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου, θα θεραπεύσει τις ανισότητες αυτές και θα επιτρέψει την προσέλκυση έμπειρου και ικανού προσωπικού».
     Από την Έκθεση επίσης προκύπτει ότι οι τομείς στους οποίους αντιμετωπίζονται τα περισσότερα προβλήματα κακοδιοίκησης είναι οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, οι Πολεοδομίες, οι Τεχνικές Υπηρεσίες, οι ΟΤΑ, οι Κτηματικές Υπηρεσίες κλπ.
    
    Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να υιοθετήσει τις ανωτέρω προτάσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ώστε αφ’ ενός μεν να καταστεί αποτελεσματικότερο το πρόγραμμα της Κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και αφ’ ετέρου να αποδώσει καρπούς ο μηχανισμός ελέγχου των φορέων του Δημόσιου Τομέα;
2. Σκέπτεται η Κυβέρνηση να εισαγάγει το θεσμό της δειγματοληπτικής τακτικής επιθεώρησης – ελέγχου για τις υποθέσεις που αφορούν όλες τις επίμαχες Υπηρεσίες στις οποίες συναντώνται τα περισσότερα φαινόμενα κακοδιοίκησης / διαφθοράς;
   
Από το Γραφείο Τύπου
του Βουλευτή Χίου Ιωάννη Κοσμίδη