Αρχική Νέα Οικονομία Μέχρι 15/7 υποβολή αιτήσεων από νέους αγρότες

Μέχρι 15/7 υποβολή αιτήσεων από νέους αγρότες

13

 Λήγει στις 15 Ιουλίου 2009 η περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας για το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Μέχρι τότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Χίου (Ροδοκανάκη & Βάμβα της; 2271044265-7). Από αυτή την ημερομηνία και μετά φάκελοι δεν παραλαμβάνονται. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στο αρμόδιο Γραφείο Νέων Γεωργών της ως άνω Διεύθυνσης (κ.Γκολέμης και κ.Κρητικού).