Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Γ. Κοσμίδη για εκσυγχρονισμό Κοινωφελών Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων.

Ερώτηση Γ. Κοσμίδη για εκσυγχρονισμό Κοινωφελών Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων.

5


 

    Ο Βουλευτής Χίου Ιωάννης Κοσμίδης κατέθεσε στη Βουλή Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει τη λειτουργία των Κοινωφελών Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων. Όπως επισημαίνει ο κ. Κοσμίδης οι δυσλειτουργίες που υπάρχουν μπορούν να επιλυθούν μόνο με τη θέσπιση ενός νέου σύγχρονου νόμου και με την ανάθεση της διοίκησής τους καθώς και των φιλανθρωπικών σωματείων σε πρόσωπα με διάθεση κοινωνικής προσφοράς.
    Συγκεκριμένα, η Ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Κοσμίδης έχει ως εξής:
     Στη συνοπτική του Έκθεση για το 2008 ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μεταξύ των άλλων αναφέρεται και στο καθεστώς λειτουργίας των Κοινωφελών Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων που ρυθμίζεται από τον α.ν. 2039/1939.
     Όπως αναφέρεται στην Έκθεση ο νόμος αυτός «… έχει πλέον ξεπερασθεί με αποτέλεσμα την έλλειψη επαρκούς εποπτείας αυτών που η διοίκησή τους έχει σε μεγάλο βαθμό πέσει σε χέρια επιτηδείων οι οποίοι απλώς ασκούν διαχείριση ενίοτε επ’ ωφελεία τους».
     Στη συνέχεια ο Γενικός Επιθεωρητής αναφέρει ότι «… κάνουμε προσπάθειες ώστε … να υποχρεωθούν οι διοικήσεις τους να υποβάλλουν ισολογισμούς και λογοδοσίες, να εκτελούν τους όρους των αντίστοιχων διαθηκών και να μεριμνούν για την καταβολή των κληροδοσιών. Οι δυσλειτουργίες αυτές μπορούν να επιλυθούν μόνο με τη θέσπιση ενός νέου σύγχρονου νόμου και με την ανάθεση της διοίκησής τους καθώς και των φιλανθρωπικών σωματείων σε πρόσωπα με διάθεση κοινωνικής προσφοράς».
    Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
    Είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να εκσυγχρονισθεί το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουργία των Κοινωφελών Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων, ώστε να λειτουργήσουν ως παράγων εθνικής, πολιτιστικής και οικονομικής αναπτύξεως;


    Από το Γραφείο Τύπου
του Βουλευτή Χίου Ιωάννη Κοσμίδη