Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Παύλος Καλογεράκης: Ενθαρρυντικά νέα για υποψηφίους φοιτητές μας

Παύλος Καλογεράκης: Ενθαρρυντικά νέα για υποψηφίους φοιτητές μας

7

  Ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο που αφορά τους υποψήφιους φοιτητές μας, αποτελεί το γεγονός ότι  σε Πανελλήνια κλίμακα οι  άριστες βαθμολογίες μαθημάτων από 18 έως 20 είναι το 12,6% του συνόλου , ενώ για τη Χίο το ποσοστό στην κατηγορία αυτή ανέρχεται στο 20,2% !!!
    
           Παύλος Καλογεράκης