Αρχική Νέα Τοπικά Προστασία Δικαιωμάτων ΑΜΕΑ: Εγχειρίδιο ελέγχου προσβασιμότητας στο δημόσιο

Προστασία Δικαιωμάτων ΑΜΕΑ: Εγχειρίδιο ελέγχου προσβασιμότητας στο δημόσιο

12

  «Χρήσιμο και χρηστικό εργαλείο»: Έτσι χαρακτήρισε ο υπουργός Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλος το «Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας Ελέγχου Προσβασιμότητας δημοσίων υπηρεσιών και υποδομών» που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ΥΠΕΣΔΑ και από τις αρχές του μήνα βρίσκεται στη διάθεση όλων των δημόσιων φορέων και οργανισμών.
     Το εγχειρίδιο, επί της ουσίας, αφορά τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, των οποίων η αποτελεσματικότητα σε σχέση με την προσβασιμότητα των δημόσιων κτιριακών-μεταφορικών υποδομών έχει διαχρονικά υπάρξει μηδαμινή. Περιλαμβάνει ερωτηματολόγια ελέγχου προσβασιμότητας τριών τύπων (κτιριακές υποδομές, εξωτερικοί χώροι, μεταφορές), ένα εγχειρίδιο μεθοδολογίας που παρέχει διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ενώ επιπροσθέτως παραθέτει σε ξεχωριστό παράδειγμα την ισχύουσα νομοθεσία και γραφικές απεικονίσεις υποδειγμάτων προσβάσιμων υποδομών.
     Με αυτό το εγχειρίδιο και εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά από τις υπηρεσίες μπορεί να διαμορφωθεί μια κοινή μεθοδολογία των διαδικασιών ελέγχου ώστε οι έλεγχοι προσβασιμότητας να πραγματοποιούνται εφεξής κατά τρόπο ενιαίο και αποτελεσματικό.
    
     Καλό αλλά λειψό
     Και ναι μεν θεωρείται θετική η δημοσίευση του εγχειριδίου, ας δούμε όμως τι επισημαίνει ο αρμόδιος συντάκτης (Α.Σ.) για θέματα αναπηρίας της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ
     «Αξιολογώντας τα όσα λέει ο υπουργός, ύστερα από πεντέμισι χρόνια νεοδημοκρατικής διακυβέρνησης, εδέησαν οι κυβερνώντες να εφοδιάσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με ένα εγχειρίδιο για την προσβασιμότητα. Κάτι είναι και αυτό, όμως επ’ ουδενί δεν αγγίζει τη ρίζα του προβλήματος. Διότι, δυστυχώς, η περί προσβασιμότητας νομοθεσία είναι περιγραφική, δεν εμπεριέχει καταληκτικούς χρόνους συμμόρφωσης των υπόχρεων φορέων και συνακόλουθες κυρώσεις, εν τέλει, η εφαρμογή της συνεχίζει να επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων κρατικών λειτουργών. Ο οποίος επί του συγκεκριμένου θέματος, όπως έχει αποδειχτεί -ανεξαρτήτως του εάν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι εφοδιασμένοι με εγχειρίδια μεθοδολογίας ή όχι-, ελέγχεται διαχρονικά ως πλημμελής.