Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Τσουρή για τη λειτουργία των καταστήματα των πλοίων της ακτοπλοΐας

Ερώτηση Τσουρή για τη λειτουργία των καταστήματα των πλοίων της ακτοπλοΐας

6

             
Ερώτηση


Προς


Τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής


Θέμα: Καταστήματα των πλοίων της ακτοπλοΐας.
Σύμφωνα με συνεχείς καταγγελίες, σε καντίνες, εστιατόρια, και μπαρ των πλοίων της ακτοπλοΐας παρατηρούνται, καθημερινά, φαινόμενα κερδοσκοπίας και διαπιστώνονται αγορανομικές και υγειονομικές παραβάσεις. Πολλά, μάλιστα, από αυτά λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη εκ του νόμου άδεια λειτουργίας.


Με την ανοχή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, δεν διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών.


Τα λιμεναρχεία, ανά την επικράτεια, δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ουσιαστικούς ελέγχους, διότι δεν  υπάρχει η κατάλληλη  διοικητική μέριμνα, οργάνωση και  σχεδιασμός από το Υπουργείο.


Η δε διενέργεια ελέγχων εν πλω είναι ανύπαρκτη, διότι αυτή προϋποθέτει επαρκές προσωπικό, και αυτό δεν υπάρχει.


Την προστασία των δικαιωμάτων των ταξιδιωτών, σχετικά με την ποιότητα και τις τιμές των αγαθών που διακινούνται στα πλοία, έχει επωμιστεί εξ ολοκλήρου η Νομαρχία Πειραιά, η οποία, με συνέπεια και υπευθυνότητα, καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες, διενεργώντας τακτικούς ελέγχους, στα λιμάνια, αλλά και εν πλω.
Βάσει των παραπάνω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός


1. Τι άμεσα μέτρα σκοπεύει να εφαρμόσει το Υπουργείο, για τον περιορισμό των κρουσμάτων κερδοσκοπίας στα καταστήματα των πλοίων της ακτοπλοΐας;
2. Πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικοί, αγορανομικοί έλεγχοι εν πλω, από έμπειρο προσωπικό του Λ.Σ ; Εάν ναι, με ποια συχνότητα και ποια τα αποτελέσματά τους;
3. Στο λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο εποπτεύει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, λειτουργεί επαρκώς, τουλάχιστον για τους  μήνες  αιχμής, τμήμα αγορανομίας; Πόσοι λιμενικοί υπηρετούν σ’ αυτό; Επαρκούν έτσι ώστε να γίνονται ουσιαστικοί  και επαρκείς έλεγχοι  στο λιμάνι αλλά και εν πλω;
4. Υπάρχει συνεργασία του ΥΕΝΑΝΠ με το Υπουργείο Ανάπτυξης, με τη Νομαρχία Πειραιά, αλλά και με οργανώσεις καταναλωτών, προκειμένου να διασφαλίζεται η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα των ελέγχων;


                                                           28.07.2009
Η ερωτώσα βουλευτής


Ελπίδα Τσουρή