Νέα Διοίκηση Δασκάλων (ΔΟΕ)

    5

     Συγκροτήθηκε σε σώμα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ που έχει ως εξής:
       Πρόεδρος: Νίκος Αμανάκης, Αντιπρόεδρος: Κώστας Βογιατζής, Γραμματέας: Νίκος Καρδαράκος, Μέλη: Δημήτρης Ντούμος, Θωμάς Σεκερτζής.