Αρχική Νέα Τοπικά Ιερά Μητρόπολη: ανεβαίνει το “θερμόμετρο” με την ανακοίνωση των Αρχιερατικών Εποπτών κατά...

Ιερά Μητρόπολη: ανεβαίνει το “θερμόμετρο” με την ανακοίνωση των Αρχιερατικών Εποπτών κατά Συνδέσμου

12

      Απάντηση μέσω των αρχιερατικών εποπτών δίνει η Ιερά Μητρόπολης Χίου, Ψαρών & Οινουσσών στο Σύνδεσμο Κληρικών.
     Με τίτλο «Οι αρχιερατικοί επόπται αποδοκιμάζουν ενέργειες κατά της ενότητος του Ιερού Κλήρου», 9 ιερείς υπογράφουν το ακόλουθο κείμενο, με το οποίο αναφέρουν ότι όποιος διαφοροποιείται από το Μητροπολίτη τότε θέτει ευατόν εκτός Ιερών Κανόνων:
    
     «Εμείς, οι Αρχιερατικοί Επόπται της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έχοντες συναίσθησιν τν πνευματικών και διοικητικών ευθυνών και υποχρεώσεών μας, εξ αφορμής της δημουργηθείσης εκκλησιαστικής καταστάσεως, η οποία κορυφώθηκε, αστηρίκτως και ως μη ώφειλε, εις το Σεπτόν πρόσωπον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ.κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, μετά από πολλήν περίσκεψιν δύο συνεδριάσεων, κατελήξαμεν ομόφωνα εις τα εξής:
1. Τονίζομε την υπακοήν, τον σεβασμόν και την αγάπην μας προς τον Ποιμενάρχην μας, τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ.κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ, ο οποίος, επί τριάκοντα συναπτά έτη, εκδαπανάται εις την υπηρεσίαν του λαού της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, με έργο πολυμερές και πλουσιώτατον, πανταχόθεν αναγνωριζόμενον, ως και την, εξ ολοκλήρου, αφοσίωσίν μας εις την Ορθόδοξον Εκκλησίας, στοιχεία άνευ των οποίων δεν είναι δυνατή και υπαρκτή η παρουσία και λειτουργία μας ως Κληρικών.
2. Σύνδεσμός μας είναι η περί την Αγίαν Τράπεζαν συνένωσίς μας και συμμετοχή μας εις την αναίμακτον Θυσίαν του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κάθε διαφοροποίησης ή κριτική Κληρικού προς τον Σεβ. Μητροπολίτην, παρεκτός θέματος πίστεως, πολλώ μάλλον όταν γίνεται δημοσία, θέτει αυτόν εκτός της κανονικής σχέσεως, ως η Αγία Γραφή, οι Ιεροί Κανόνες και οι Πατέρες της Εκκλησίας ορίζουν και υπεύθυνον όχι μόνον δια την Ιερωσύνην του, αλλά και δια την σωτηρία των ψυχών, που του ενεπιστεύθη ο Θεός, και της ψυχής του.
3. Πιστεύομε και προβάλλομε, ότι, ως Κληρικοί, έχουμε κυρίως πνευματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι της Εκκλησίας, των πιστών και των εαυτών μας. ως Κληρικοί είμεθα στρατευμένοι εις την υπηρεσίαν της Εκκλησίας, υπό την άδειαν και ευλογίαν του Σεβ. Μητροπολίτου μας, άνευ της οποίας και η Ιερωσύνη μας καθίσταται ανενεργός.
4. Η ενέργειά μας αυτή υπαγορεύθη από την αγωνίαν μας εκ της διαμορφωθείσης καταστάσεως η οποία επλήγωσε τον πιστόν λαόν της Χίου και προκάλεσε τον σκανδαλισμόν του.
Καλούμε και προσκαλούμε, με αγάπη Χριστού, όλους τους αγαπητούς Συμπρεσβυτέρους, εν ενεργεία και συνταξιοδοτήσει, εις μίας, υπό τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας, αγίαν ενότητά μας, – του οποίου σημειωτέον μόνο η Μνημόνευσις του Ονόματος εις τας Ιεράς Ακολουθίας δεν είναι αρκετή, άνευ της ουσιαστικής μετ’ αυτού σχέσεως-, ώστε σύμψυχοι να εργαζώμεθα εν τω κόσμω προς δόξαν Χριστού και σωτηρία ψυχών, «υπέρ ων Χριστός απέθανεν».


Οι Αρχιερατικοί επόπται
Πρωτοπρ. Οικουμ. Θρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος
Γεν. Αρχιερ. Επίτροπος- Αρχιερ. Επόπτης πόλεως Χίου


Αρχμ. Οικ. Θρ. Γεώργιος Κ. Λιαδής
Αρχιερατικός Επόπτης Βροντάδου


Αρχιμ. Διονύσιος Κ. Παπανικολάου
 Αρχιερατικός Επόπτης Κουρουνίων


Πρωτοπρ. Στυλιανός Μ. Μανώλης
Αρχιερατικός Επόπτης Βολισσού


Πρωτοπρ. Μιχαήλ Β. Στεφανιώρος
Αρχιερατικός Επόπτης Νενήτων


Πρωτοπρ. Γεώργιος Ι. Πουλιάς
Αρχιερατικός Επόπτης Κάμπου


Πρωτοπρ. Γεώργιος Εμμ. Τζιώτης
Αρχιερατικός Επόπτης Πυργίου


Πρωτοπρ.Ιωάννης Ν. Τσιμούνης
Αρχιερατικός Επόπτης Χαλκειού


Πρωτοπρ. Γεώργιος Ευάγγ. Τσαπέλας
Αρχιερατικός Επόπτης Καρδαμύλων