Αρχική Νέα Τοπικά Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκση Χίου απαντά στο βουλευτή Γ. Κοσμίδη για το πρόγραμμα...

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκση Χίου απαντά στο βουλευτή Γ. Κοσμίδη για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κτιρίων

7

Σχετικά με την πρόσφατη επιστολή του βουλευτή κ. Ιωάννη Κοσμίδη, στον Νομάρχη Χίου, που αφορά το νέο Πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων, το οποίο παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης στις 28/7/2009, η Ν.Α. Χίου θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους πολίτες του Νομού για τα εξής:


Παρά το γεγονός ότι με βάση την οργανωτική διάρθρωση του προγράμματος, οι υπηρεσίες της Ν.Α Χίου, δεν θα εμπλακούν σε κανένα στάδιο της υλοποίησής του, εντούτοις η Ν.Α. Χίου θα προσφέρει κάθε δυνατή υποστήριξη και θα αναλάβει να ενημερώνει ενεργά τους πολίτες σχετικά με την εξέλιξη του, δεδομένης της μεγάλης συμβολής του στην προστασία του περιβάλλοντος.


Σε κάθε περίπτωση, και για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, τονίζεται ότι το Πρόγραμμα: «Ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», αναμένεται να ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου 2009, οπότε και οι αιτήσεις συμμετοχής θα μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Έως τότε θα υπάρχει περίοδος προετοιμασίας, τόσο από την πλευρά των ιδιοκτητών – ενδιαφερομένων όσο και του Υπουργείου. Για την υλοποίηση του προγράμματος και μέχρι την επίσημη έναρξη του, το Υπουργείο Ανάπτυξης θα προχωρήσει στη σύνταξη ενός πλήρως ανεπτυγμένου Οδηγού, καθώς και στην ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών, όπως πληροφοριακό σύστημα και γραφείο αρωγής.


Οι φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση του Προγράμματος είναι:


* Υπουργείο Ανάπτυξης: Φορέας Σχεδιασμού και Υλοποίησης     Υποστηρικτικών Ενεργειών του Προγράμματος.
* Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ) Περιφέρειας: Φορείς Υλοποίησης Προγράμματος.
* Διεύθυνση Εποπτείας ΚΕΠ: Συντονισμός του δικτύου των ΚΕΠ
* Δίκτυο ΚΕΠ: Αποκεντρωμένα «σημεία επαφής» με τους Ωφελούμενους στα οποία θα διατίθεται το έντυπο ενημερωτικό υλικό, θα γίνεται υποδοχή Φακέλων Αιτήσεων από  τους Ωφελούμενους, θα γίνεται η εισαγωγή στοιχείων «Αίτησης Χρηματοδότησης» στο πληροφοριακό  σύστημα και η διαβίβαση Φακέλων στην οικεία Υπηρεσία Περιφέρειας.


Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα  έχουν:
* Οι ιδιοκτήτες νομίμως υφισταμένων μονοκατοικιών
* Οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών νομίμως υφισταμένων κτιρίων με κύρια χρήση κατοικίας (πολυκατοικίες),
ενώ οι βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή κτηρίων στο πρόγραμμα  είναι: α) είτε να φέρουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί πριν την 01.01.1980, είτε να έχουν κατασκευασθεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία, β) να έχουν κύρια χρήση κατοικίας και γ) να βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη του ποσού των 1.500  €/τ.μ.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν από Δευτέρα 3 Αυγούστου 2009 και ώρες 9.00 – 17.00 το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Υπουργείου Ανάπτυξης, για το Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” στο τηλέφωνο 801 11 36 300 (αστική χρέωση) ή και να επισκέπτονται το σχετικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης: http://www.ypan.gr/5549_cms.htm.


Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Χίου