Αρχική Νέα Τοπικά Πρόγραμμα αυτοκινήτου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αδ. ΚΟΡΑΗΣ

Πρόγραμμα αυτοκινήτου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αδ. ΚΟΡΑΗΣ

9

 

                        


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΙΟΥ «ΚΟΡΑΗΣ»


KORAIS LIBRARY IN CHIOS


×Ø


                                               


 

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ


 ΜΗΝΟΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009


 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ


ΗΜΕΡΑ


ΩΡΑ


ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ


 


12/08/2009


 


 


ΤΕΤΑΡΤΗ


 


9:00Π.Μ


ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ


ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  


ΜΕΣΑ ΔΙΔΥΜΑΣ


 


 


18/08/2009


 


 


ΤΡΙΤΗ


 


9:00Π.Μ


 


ΒΑΒΥΛΟΙ-ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙ-ΣΚΛΑΒΙΑ


 


 


20/08/2009


 


ΠΕΜΠΤΗ


 


9:00Π.Μ


 


ΣΥΚΙΑΔΑ-ΛΑΓΚΑΔΑ


 


 


25/08/2009


 


ΤΡΙΤΗ


 


9:00Π.Μ


 


ΦΥΛΑΚΕΣ-


ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


 


 


 


26/08/2009


 


 


 


 


ΤΕΤΑΡΤΗ


 


 


9:00Π.Μ


ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ


ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


ΜΕΣΑ ΔΙΔΥΜΑΣ


 


 


 


28/08/2009


 


 


 


 


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


 


 


 


9:00Π.Μ


 


 


ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ


 


 


 


                                                                        Το Εφορευτικό Συμβούλιο