Αρχική Νέα Τοπικά ΝΕΛ: Συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΥΕΝΑΝΠ

ΝΕΛ: Συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΥΕΝΑΝΠ

11

 Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ (NEL LINES) ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συμμετάσχει στο μειοδοτικό διαγωνισμό που προκήρυξε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Κλάδος Ναυτιλιακής Πολιτικής, Διεύθυνση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών.


Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο διαγωνισμός με θέμα: “Προκήρυξη και Επανάληψη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας Διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) ετών” θα διεξαχθεί στις 07-09-2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.