Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Γ. Κοσμίδης: σκέψεις για τις αναπτυξιακές δυνατότητες του νομού Χίου με την...

Γ. Κοσμίδης: σκέψεις για τις αναπτυξιακές δυνατότητες του νομού Χίου με την ευκαιρία της παρουσίας του στη Δ.Ε.Θ.

13

 
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
Βουλευτής Χίου – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Χίος, 27 Αυγούστου 2009


ΠΡΟΣ:
κ. Πολύδωρο Λαμπρινούδη
Νομάρχη ΧίουΚΟΙΝ:
1. κ. Παντελή Βρουλή, Δήμαρχο Χίου
2. κ. Παντελή Στεφάνου, Πρόεδρο Νομαρχιακού Συμβουλίου Χίου
3. κα Ισαβέλλα Μπουρνιά, επικεφαλής συνδυασμού «Χίος Νέα Εποχή, Νέα Δύναμη»
4. κ. Ιωάννη Μαλαφή, Πρόεδρο ΤΕΔΚ Χίου
5. κ. Αντώνιο Ζαννίκο Πρόεδρο Επιμελητηρίου Χίου
6. κ. Καρκατζή Ιωάννη, Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου
7. κ. Αντώνη Παπαντωνάκη, Πρόεδρο Εργατικού Κέντρου Χίου
8. Τοπικά ΜΜΕ


ΘΕΜΑ:
Σκέψεις για τις αναπτυξιακές δυνατότητες του νομού Χίου με την ευκαιρία της παρουσίας του στη Δ.Ε.Θ. ως τιμώμενου νομού
   
     Κύριε Νομάρχη,
    Με την ευκαιρία της πραγματοποίησης των φετινών εκδηλώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου η Χίος συμμετέχει ως τιμώμενος νομός, θα ήθελα να σας εκφράσω επιγραμματικά ορισμένες σκέψεις μου, σχετικά με τον προσανατολισμό του νομού μας, την κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης και τις δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
     Θεωρώ ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να προβληθεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Δ.Ε.Θ., αφ’ ενός μεν ως αποτύπωση της ταυτότητας και αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της Χίου, αφ’ ετέρου δε ως παρουσίαση εκ μέρους των φορέων της Χίου των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του νομού και των ευκαιριών που δίδονται στους υποψήφιους επενδυτές.
    
     Κύριε Νομάρχη,
     Τέτοια εποχή κάθε χρόνο αποφοιτούν από τα Λύκεια του νομού μας εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες, και απ’ αυτούς ένας μεγάλος αριθμός νέων, εισέρχονται στα ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού. Σίγουρα οι γονείς τους και οι ίδιοι αναρωτιούνται εάν μετά το πέρας των σπουδών τους θα επιστρέψουν πίσω στον τόπο τους, ώστε να εργασθούν και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν.
     Συγχρόνως, τα προβλήματα της δημογραφικής συρρίκνωσης, των περιορισμένων ευκαιριών απασχόλησης που παρέχονται στους νέους μας, των ελλείψεων του νομού σε υποδομές και υπηρεσίες παραμένουν, και για το λόγο αυτό όλοι μας οφείλουμε να προτείνουμε και να εφαρμόσουμε λύσεις για την αντιμετώπισή τους.
     Την ίδια στιγμή τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού, δηλ. το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, τα ιδιαίτερα και μοναδικά τοπικά προϊόντα, το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, η ναυτιλιακή και επιχειρηματική παράδοση, ο πολιτισμός και οι παραδόσεις, παραμένουν ισχυρά και εναπομένει η αναπτυξιακή αξιοποίησή τους.
     Απαιτείται λοιπόν μια νέα στρατηγική για τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, η οποία θα στηρίζεται στη γνώση, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την έρευνα, την προστασία του περιβάλλοντος και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου.
     Η στρατηγική της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στη Χίο πρέπει να δομείται γύρω από τους ακόλουθους άξονες:
> Τη Γνώση, την Παιδεία, την Έρευνα και την Καινοτομία
> Την Κοινωνία των Πληροφοριών και τις Νέες Τεχνολογίες
> Την Ξεχωριστή Περιφερειακή Ταυτότητα της περιοχής
> Το Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον
     Η βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία της Χίου θα δημιουργηθεί από τα πλεονεκτήματα και το δυναμισμό της περιοχής. Επομένως, η στρατηγική μας πρέπει να βασισθεί στην ιστορική κληρονομιά μας, στην πολιτιστική ποικιλομορφία μας, στις δεξιότητες των ανθρώπων μας, στη στρατηγική θέση του νομού, στο εξαιρετικό υψηλής ποιότητας περιβάλλον της, στην εκπαιδευτική και πολιτιστική υποδομή μας.
     Το μέλλον της Χίου βασίζεται στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την εκμετάλλευση των τοπικών προϊόντων και ιδιαιτεροτήτων, τις επενδύσεις στην παιδεία και τη γνώση, τη δημιουργία υποδομών διεθνούς επιχειρηματικής εμβέλειας. Η Χίος πρέπει και μπορεί να μετατραπεί σ’ ένα σημαντικό επιχειρηματικό κόμβο με διεθνή απήχηση.
     Κομβικό πόλο του αναπτυξιακού προγράμματος της Χίου πρέπει ν’ αποτελέσει η δημιουργία του Διεθνούς Ναυτιλιακού – Επιχειρηματικού Κέντρου στη Χίο (Δ.Ν.Ε.Κ.Χ.), στο οποίο θα εγκατασταθούν Ναυτιλιακές (κυρίως) και διάφορες άλλες επιχειρήσεις, στις οποίες θα διατεθεί ολοκληρωμένη υποδομή ευρυζωνικών και δορυφορικών δικτύων, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται απρόσκοπτα με κάθε διεθνή προορισμό.
     Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να γίνονται ανακατατάξεις στη χωροταξική κατανομή αλλά και στην οικονομική δύναμη των ναυτιλιακών εταιρειών παγκοσμίως. Νέοι παίκτες εμφανίζονται στη ναυτιλιακή οικονομία που επηρεάζουν δραστικά το παγκόσμιο σύστημα. Στην κατεύθυνση αυτή παρατηρείται έντονη κινητικότητα διαφόρων κρατών με σκοπό να προσελκύσουν τις ναυτιλιακές εταιρείες να εγκατασταθούν στις χώρες αυτές.
     Είναι γνωστό ότι ο νομός Χίου διαθέτει μακρά ναυτική παράδοση και αποτελεί τον τόπο καταγωγής πολλών Ελλήνων εφοπλιστών.
     Με τη ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς της έδρας των ναυτιλιακών εταιρειών και εγκατάστασής τους στη Χίο, απ’ όπου, αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, μπορούν να ασκούνται οι δραστηριότητες διοίκησης της κάθε εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό προσελκύονται δυναμικές δραστηριότητες στο νησί, οι οποίες μπορούν ν’ αποτελέσουν την ατμομηχανή για τη γενικότερη μεγέθυνση των αναπτυξιακών δράσεων.
     Στο σημερινό περιβάλλον των μεγάλων αλλαγών και ευκαιριών, είναι επιβεβλημένο να διεκδικήσει η Χίος συμμετοχή στη νέα πραγματικότητα που δημιουργείται, με τη δημιουργία στο νησί των κατάλληλων υποδομών για την υποδοχή και φιλοξενία των ναυτιλιακών εταιρειών.
     Η δημιουργία του Διεθνούς Ναυτιλιακού – Επιχειρηματικού Κέντρου στη Χίο αποτελεί καίριο εργαλείο περιφερειακής πολιτικής που θα λειτουργεί ως ένας συναφής με τη θάλασσα συνεργατικός σχηματισμός (maritime cluster). Η δράση αυτή θα επιτρέψει την ταυτόχρονη επίτευξη απτών αποτελεσμάτων στον τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας.
     Ο όρος «cluster» νοείται ως «ένας σχηματισμός διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων, εξειδικευμένων προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών και συνεργαζομένων οργανισμών (πανεπιστήμια, εμπορικές ενώσεις κλπ.)». Στη συγκεκριμένη περίπτωση το Διεθνές Ναυτιλιακό –Επιχειρηματικό Κέντρου Χίου σε συνεργασία με το Τμήμα Ναυτιλιακών – Επιχειρηματικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με το υπό ίδρυση Ινστιτούτο Ναυτιλιακών Ερευνών, με το ερευνητικό Κέντρο Υδατοκαλλιεργητικών Εφαρμογών, με τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού στη Χίο (Μηχανικών – Πλοιάρχων) με το Σύστημα Έρευνας – Διάσωσης (SAR), με την Ακαδημία Λιμενικού Σώματος και με τις συνοδές υποστηρικτικές υπηρεσίες (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, νηογνώμονες, τεχνικοί σύμβουλοι, νομικά γραφεία κλπ.), θα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας μέσω της καινοτομίας και της προσέγγισης μεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτός ο συνεργατικός σχηματισμός θα παρέχει υποστήριξη σε ερευνητικά έργα (σχεδιασμός έργου, αναζήτηση εταίρων και χρηματοδοτήσεων) και θα διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές.
     Η καινοτομία γενικώς αποτελεί ανάγκη για τον θαλάσσιο τομέα, ιδίως για τη ναυπηγική βιομηχανία και την εφοδιαστική (logistics), την εκμετάλλευση των ενεργειακών και βιολογικών πόρων των θαλασσών, την ασφάλεια, την επιτήρηση και, τέλος, για το περιβάλλον: πρόληψη κινδύνων, καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ανάπτυξη αειφόρων μορφών τουρισμού που εντάσσονται στην προστασία των ακτών.
     Εκτός του ρόλου του ως φορέα καινοτομίας, το Διεθνές Ναυτιλιακό – Επιχειρηματικό Κέντρο Χίου θα επιτρέψει τη διατήρηση της θαλάσσιας – ναυτιλιακής τεχνογνωσίας στην περιφέρειά μας, που στους κόλπους του θα συγκεντρώνει παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου και της επαγγελματικής κατάρτισης. Το Διεθνές Ναυτιλιακό – Επιχειρηματικό Κέντρο Χίου θα συνοδεύεται από επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε τομείς θαλάσσιου – ναυτιλιακού ενδιαφέροντος. Η ενδεχόμενη έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στο θαλάσσιο τομέα θα μπορούσε όντως να έχει δυσάρεστες συνέπειες, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές θαλάσσιας ασφάλειας. Συγχρόνως ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος απομάκρυνσης ορισμένων υποδομών σε περιοχές όπου υπάρχει καλύτερα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, αφού γνωρίζουμε ότι η ναυτιλιακή δραστηριότητα είναι κατ’ εξοχήν παγκοσμιοποιημένη και εξόχως ανταγωνιστική.
     Για τη δημιουργία Δ.Ν.Ε.Κ.Χ. απαιτείται να εκτελεστούν συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες είναι:
* Εκπόνηση μελέτης για την εξειδίκευση της δράσης ανάπτυξης του Δ.Ν.Ε.Κ.Χ.
* Μελέτη σύστασης του Φορέα Υλοποίησης και Διαχείρισης του Δ.Ν.Ε.Κ.Χ.
* Σύνταξη σχεδίου νόμου ίδρυσης και λειτουργίας του Δ.Ν.Ε.Κ.Χ. και θέσπιση των κινήτρων προσέλκυσης και εγκατάστασης επιχειρήσεων στο Δ.Ν.Ε.Κ.Χ.
     Η δημιουργία του Διεθνούς Ναυτιλιακού – Επιχειρηματικού Κέντρου στη Χίο είναι απολύτως εφικτή και αναγκαία για τη συνολικότερη οικονομική και κοινωνική ζωή της Χίου. Το Δ.Ν.Ε.Κ.Χ. πρέπει να θεωρηθεί έργο αναγκαίας υποδομής που έχει στόχο να δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία, να αξιοποιήσει τη μακρόχρονη ιστορική παράδοση στη ναυτιλία και να καταστήσει τη Χίο κέντρο ναυτιλιακών – επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με διεθνή εμβέλεια. Επί πλέον είναι απολύτως βέβαιο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα έχει άμεσες θετικές επιπτώσεις στο σύνολο της Εθνικής Οικονομίας. Ως εκ τούτου είναι υποχρέωση της Πολιτείας και της Κυβέρνησης η ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών.
     Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, τα αναπτυξιακά κίνητρα που έχει θεσμοθετήσει η Κυβέρνηση, το ιδιαίτερα ελκυστικό περιβάλλον της Χίου, τα εθνικά και τα συγχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα, το πολυάριθμο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με καταγωγή από τη Χίο που εργάζεται στον κλάδο της ναυτιλίας, η δυνατότητα λήψης των αναγκαίων θεσμικών και διοικητικών μέτρων, είναι οι βασικοί παράμετροι που συνηγορούν θετικά υπέρ της υλοποίησης του σχεδίου για τη δημιουργία του Δ.Ν.Ε.Κ.Χ.
     Τα οφέλη που θα προκύψουν για το Νομό Χίου είναι ιδιαίτερα σημαντικά, δεδομένου ότι η λειτουργία αυτού του έργου είναι ικανή, ως «επιχείρηση ατμομηχανή», να καταστήσει τη Χίο Κέντρο της Γνώσης, της Τεχνολογίας και των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην τόνωση της επιχειρηματικότητας, στην αύξηση της απασχόλησης, στη διάδοση των νέων τεχνολογιών και των εφαρμογών πληροφορικής, αλλά και στη στενότερη διασύνδεση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων με την Ελληνική Οικονομία.
     Η υλοποίηση και η λειτουργία του Δ.Ν.Ε.Κ.Χ. είναι απαραίτητο να συνδυασθεί με την ολοκλήρωση βασικών έργων υποδομής, έτσι ώστε ως σύνολο να αποτελέσουν τον πυρήνα ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου αναπτυξιακού προγράμματος του νομού μας. Κι αυτό διότι, η δημιουργία και η λειτουργία του Δ.Ν.Ε.Κ.Χ. προϋποθέτει ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον και την ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών υποστήριξης των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού.
     Οι υποδομές αυτές είναι τα έργα στις πύλες εισόδου του νομού, τα έργα στον τομέα υγείας του νομού, οι υποδομές στον τομέα της παιδείας και της γνώσης, τα έργα στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, τα έργα αστικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στα έργα:
* Δημιουργία Νέου Κεντρικού Λιμένα Χίου
* Βελτίωση Αερολιμενικών Υποδομών
* Ολοκλήρωση Νέας Πτέρυγας Νοσοκομείου Χίου και Αναβάθμιση της υφιστάμενης Κτιριακής Υποδομής στο Νοσοκομείου Χίου
* Αναβάθμιση Πανεπιστημίου Αιγαίου:
Δημιουργία Πανεπιστημιούπολης, Δημιουργία Ερευνητικών Κέντρων στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως: Ινστιτούτο Ναυτιλιακών Ερευνών, Δίγλωσσο (ελληνικά – τουρκικά) Κέντρο Επιμόρφωσης Μεσαίων Στελεχών για επιχειρήσεις του νομού Χίου και των απέναντι παραλιακών περιοχών της Τουρκίας.
* Δημιουργία Μουσείου Μαστίχας
* Ολοκλήρωση Συνεδριακού – Εκθεσιακού Κέντρου
* Δημιουργία Κέντρου Υδατοκαλλιεργητικών Εφαρμογών
* Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Κοραή και Διασύνδεσή της με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
* Δημιουργία Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος
* Δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού
* Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Έρευνας και Διάσωσης (SAR)
* Δημιουργία Έργων Αξιοποίησης Νερού και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικού Δυναμικού
* Οργάνωση, Αναβάθμιση και Δημιουργία Δομών Διαχείρισης Οικιστικού, Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος (χωροταξικός σχεδιασμός).
     Το Σχέδιο για την Καινοτομία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Χίου, τα βασικά σημεία του οποίου περιεγράφησαν σε αδρές γραμμές παραπάνω, αποτελεί τη διέξοδο στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας, αλλά και την απάντηση στις προκλήσεις των ημερών μας και στις ευκαιρίες που εμφανίζονται.
     Σήμερα, είμαστε σε θέση να διαβλέπουμε θετική προοπτική και να αντιμετωπίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Η δημιουργία του Διεθνούς Ναυτιλιακού – Επιχειρηματικού Κέντρου στη Χίο σε συνδυασμό με την υλοποίηση των λοιπών αναπτυξιακών δράσεων και των έργων υποδομής, μπορεί να εξελιχθεί σε άνεμο δημιουργίας που θα αλλάξει θετικά την εικόνα των νησιών μας και τη ζωή των κατοίκων τους.
     Λίγο πριν συμπληρωθεί εκατονταετία από την απελευθέρωση των νησιών μας, πρέπει να κινητοποιηθούμε ώστε οι κάτοικοι του Νομού Χίου, εκατό χρόνια μετά την απελευθέρωση να δουν τα οράματά τους να γίνονται πράξη.
     Ελπίζουμε οι εκδηλώσεις στη φετινή Δ.Ε.Θ. να αποτελέσουν ένα αποφασιστικό βήμα για την τόνωση της εξωστρέφειας του νομού μας, για την οικονομική και κοινωνική ανόρθωση του τόπου μας.
     Ας προσπαθήσουμε όλοι για ένα καλύτερο αύριο για το νομό μας και τη νέα γενιά.