Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Τσουρή για πορεία έργων Γ’ ΚΠΣ

Ερώτηση Τσουρή για πορεία έργων Γ’ ΚΠΣ

6

 Ελπίδα Τσουρή
Βουλευτής Νομού Χίου


Ερώτηση – Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Προς
1. Τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
                                2. Τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
                                     Αποκέντρωσης                    
                                3. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
                                     Έργων
                                4. Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
                                5. Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Τραγική είναι η εξέλιξη των Δημοσίων έργων, τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από το Γ΄ ΚΠΣ, στο Νομό Χίου, όπως, δυστυχώς, και σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις, τρία μεγάλα έργα του Νομού, τα οποία, ενώ βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση τους, κινδυνεύουν να σταματήσουν, λόγω σημαντικών καθυστερήσεων, στην καταβολή οφειλομένων ποσών, εκ μέρους της Κυβέρνησης.


Συγκεκριμένα:


1. Το έργο κατασκευής της νέας πτέρυγας του ΄΄Σκυλίτσειου΄΄ Νοσοκομείου έχει, σχεδόν, ολοκληρωθεί, αλλά καθυστερεί η παράδοσή του, αφού υπάρχουν εργασίες οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί και εγκριθεί, αλλά δεν έχουν πληρωθεί.
2. Το έργο βελτίωσης του Λιμένα Μεστών έχει βαλτώσει, αφού η ανάδοχη εταιρεία προχώρησε σε διακοπή εργασιών, λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών.
3. Το έργο κατασκευής του φράγματος ΄΄ Κόρης Γεφύρι΄΄, ενώ έχει υλοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό , η ολοκλήρωση του διαρκώς παρατείνεται, με αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του, για τους ίδιους λόγους.


Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί


1. Ποια είναι τα ποσά που οφείλονται, για κάθε ένα απ’ αυτά τα έργα, με βάση τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί, πιστοποιηθεί, αλλά και εγκριθεί, από τα αρμόδια Υπουργεία ; Παρακαλώ, για την κατάθεση όλων των σχετικών στοιχείων -λογαριασμών – πιστοποιήσεων.
2. Ποιοι είναι οι λόγοι καθυστέρησης πληρωμής ή και εμπλοκής, για κάθε ένα από τα έργα και ποιο το χρονοδιάγραμμα παράδοσης τους ;
3. Εφόσον τα έργα αυτά βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης τους, ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, για την έγκαιρη και απρόσκοπτη παράδοση τους ;


25 Αυγούστου 2009
Η ερωτώσα βουλευτής


Ελπίδα Τσουρή